РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.12.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 546/2010

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Б.В.Б.

Председател и докладчик: ЧАНКО П. ПЕТКОВ 

Споразумение от 28.12.2010г., в законна сила от 28.12.2010г.
На основание чл.131а, предл.ІІ-ро, вр. чл.129, ал.1 вр.ал.2, вр.чл.29, ал.1, б. „а” и „б” от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК - ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА - Строг режим. На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК се определя едно общо наказание на обвиняемия Б.В.Б. в размер на ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 233/2010 г. по описа на Окръжен съд-гр.Бургас, по НОХД № 246/2010г. по описа на Районен съд-гр.Карнобат и по настоящото споразумение.На основание чл.59, ал.1 от НК се приспада времето, през което обвиняемият Б.В.Б. е бил задържан под стража, включително 72 часовото задържане и мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 27.11.2009 г. до 30.03.2010 г.
На основание чл.41, ал.6 от НК и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража се определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване наложеното общо наказание на обвиняемия Б.В.Б. в размер на една година и десет месеца лишаване от свобода, което същият следва да изтърпи в затвор. На основание чл. 25, ал.2 от НК от наложеното на обвиняемия Б.В.Б. общо наказание в размер на една година и десет месеца се приспада отчасти изтърпяното до настоящия момент наказание лишаване от свобода по споразумение № 142/30.03.2010 г. по НОХД № 233/2010 г. по описа на Окръжен съд-гр.Бургас.

Б.В.Б.