- .

25.11.2010.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 939/2010

.26

" "-

- .

: .  

25.11.2010.
 

2

No 334/2010

.II. . . .142

,
...

...,
...,
...,
" " -

: .  

25.11.2010.
...
...
...
" " -
 

3

No 371/2010

...

.,
...

: .  

25.11.2010.

110/13.08.2010 -., ..., -**********,*** 49 . 55, .1 .270, .1 500.00 . 500//. 100// .
-
 

4

No 445/2010

...

"" .,
...

: .  

25.11.2010.
 

5

No 455/2010

...

"" .,
...

: .  

25.11.2010.
532/10 20.10.2010 -, ..., -**********,*** . 15, .2, .3 .174, .1 300.00 .-