РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.11.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 477/2010

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

Р.М.Г.

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Споразумение от 17.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
Р.М.Г.
На основание чл. 343 Б ал.2 вр.ал. 1,чл.55 ал.1 т.2 буква ”б” от НК на обв. Р.М.Г. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включваща следните проб.мерки: - задълж.регистрация по настоящ адрес *** срок от 1 г. и 4 м.с първ. регистрация от 2 пъти седмично; - задълж. период. срещи с проб. служ.за срок от 1 г.и 4 м.; - поправ. труд по местоработата - кметство с.Деветак,включващ 10 % удръжки от труд.възнагр. за период от8 м.
На основание чл. 343г от НК се постановява и лишаване от правоуправление за срок от 6 м., като на основание чл. 59 ал. 4 от НК се приспада времето считано от 15. 07. 2010 г.