П Р О Т О К О Л

 

 

10.11.2009 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  VІІ    състав

На десети ноември две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ИВАНОВА

 

Секретар ………………….Г.М.…............................................

Прокурор..................................П.И...............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……..ИВАНОВА……..........

Наказателно общ характер дело номер  468 по описа за 2010 година.

На именното повикване в .......................14.00........................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИТЕ И.Г.Г., Х.С.Г.  редовно призовани,  се явяват лично и с назначения им служебен защитник адв.Л.Т..

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.  М.К. се явява лично и с адв.Е.Д. ***, упълномощена по делото.

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът И..

         ПРОКУРОРЪТ   И.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Сне се самоличността на обвиняемите:

И.Г.Г. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ***, българско гражданство, основно образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН **********.

 

Х.С.Г. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***,  ***, българско гражданство, основно образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН **********.

 

          Г.  М.К. - роден на  *** ***, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, с ЕГН **********.

 

 

АДВ.Т.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

АДВ.Д.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

 

ПРОКУРОРЪТ И.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ.Т.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

АДВ.Д.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

 ОБВИНЯЕМИЯТ Г.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

 

 ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ: П.И. – ПРОКУРОР при Районна прокуратура – град Карнобат

ОБВИНЯЕМ И.Г.Г., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:*** , българско гражданство, основно образование, неженен, осъждан, безработен.

ОБВИНЯЕМ Х.С.Г., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българско гражданство, основно образование, неженен, осъждан, безработен.

         СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК и на двамата обвиняеми – АДВОКАТ Л.Т., вписана в Адвокатска колегия – гр.Б., с адрес ***.

          ОБВИНЯЕМ Г.  М.К., с ЕГН **********, роден на  *** ***,български гражданин със средно образование,неженен,осъждан,постоянен адрес ***.

ЗАЩИТНИК : АДВОКАТ  Е.Д. ***.       

 

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл. 381 – чл. 384 от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият И.Г.Г. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. І – во и ІІ – ро,  т. 5, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че:

На 03.05.2010 г. в село И., община К., Б.област, при условията на повторност, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с Г.М.К., с ЕГН ********** ***, Х.С.Г., с ЕГН ********** ***, М. К. С., с ЕГН ********** *** и Н. Ж.К., с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство – ножица за рязане на арматурно желязо и използване на МПС – лек автомобил „ Опел Корса”, с рег. № *** и лек автомобил „ Опел Кадет ”, с рег.№ ***, отнел чужди движими вещи – 270 метра меден проводник, със сечение 16 кв. мм., на стойност 580.50лв. /петстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/, 60 метра меден проводник, със сечение 10 кв. мм., на стойност 80.40 лв. /осемдесет лева и четиридесет стотинки/ и направил опит да отнеме 300 метра алуминиев проводник, със сечение 35 кв. мм., на стойност 381. 00 /триста осемдесет и един лева/ и 30 метра меден проводник, със сечение 16 кв. мм., на стойност 64.50 лв. /шестдесет и четири лева и петдесет стотинки /, всички вещи на обща стойност 1 106. 40 /хиляда сто и шест лева и четиридесет стотинки/ от владението на собственика ЕВН „България” КЕЦ – К., представлявано от Н.К., като опита е останал недовършен, поради независещи от дееца причини.

2. Обвиняемият :  Х.С.Г. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. І – во и ІІ – ро, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че:

На 03.05.2010 г. в село И., община К., Б. област, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с И.Г.Г., с ЕГН ********** ***, Г.М.К., с ЕГН ********** ***, М. К. С., с ЕГН ********** *** и Н. Ж. К., с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство – ножица за рязане на арматурно желязо и използване на МПС – лек автомобил „Опел Корса”, с рег.№ *** и лек автомобил „Опел Кадет”, с рег.№ ***, отнел чужди движими вещи – 270 метра меден проводник, със сечение 16 кв. мм., на стойност 580. 50 / петстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/, 60 метра меден проводник, със сечение 10 кв.мм., на стойност 80.40 /осемдесет лева и четиридесет стотинки/ и направил опит да отнеме 300 метра алуминиев проводник, със сечение 35 кв.мм., на стойност 381.00 / триста осемдесет и един лева / и 30 метра меден проводник, със сечение 16 кв.мм., на стойност 64.50 / шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/, всички вещи на обща стойност 1 106.40 /хиляда сто и шест лева и четиридесет стотинки/ от владението на собственика ЕВН „България” КЕЦ – Карнобат, представлявано от Н. К., като опита е останал недовършен, поради независещи от дееца причини.

 

3.Обвиняемият Г.М.К. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. І – во и ІІ – ро,  т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че:

На 03.05.2010 г. в село И., община К., Б. област,  след предварителен сговор с като съизвършител с И.Г.Г. ЕГН: ********** ***,Х.С.Г., с ЕГН ********** ***, М. К. С., с ЕГН ********** *** и Н. Ж. К., с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство – ножица за рязане на арматурно желязо и използване на МПС – лек автомобил „Опел Корса”, с рег.№ *** и лек автомобил „Опел Кадет”, с рег. № ***, отнел чужди движими вещи – 270 метра меден проводник, със сечение 16 кв.мм., на стойност 580.50 /петстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/, 60 метра меден проводник, със сечение 10 кв. мм., на стойност 80.40 / осемдесет лева и четиридесет стотинки/ и направил опит да отнеме 300 метра алуминиев проводник, със сечение 35 кв.мм., на стойност 381.00 / триста осемдесет и един лева/ и 30 метра меден проводник, със сечение 16 кв. мм., на стойност 64.50  /шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/, всички вещи на обща стойност 1 106.40 /хиляда сто и шест лева и четиридесет стотинки/ от владението на собственика ЕВН „България” КЕЦ – Карнобат, представлявано от Н. К., като опита е останал недовършен, поради независещи от дееца причини.

Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК и за тримата обвиняеми.

 

4. За посоченото в т.1 престъпление на обвиняемия И.Г.Г. се определя  наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното в т. 4 наказание се отлага за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

 5. За посоченото в т.2 престъпление на обвиняемия Х.С.Г. се определя  наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното в т. 6 наказание се отлага за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

 6. За посоченото в т.3 престъпление на обвиняемия  Г.М.  К.  се определя  наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

  На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното се отлага за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

7. Разноските по делото в размер на  80. 00 лева, ще бъдат изплатени от обвиняемите в 14 дневен срок от подписване на споразумението.

8. Веществени доказателства – няма.

9. Имуществени вреди  - възстановени.

 

 

 

 

 

 

      С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР П.И.:

                                                                 -__________________________

 

 

 

2. СЛ.ЗАЩИТНИК на обвиняемите И.Г.Г. и Х.С.Г.

 адв.Т.:  __________________________

 

 

3. ЗАЩИТНИК на обвиняемия  Г.  М.К.                                                               

                                адв.Д.: ___________________________

 

 

4. ОБВИНЯЕМ И.Г.Г.:

                                                            ___________________________

 

 

5. ОБВИНЯЕМ Х.С.Г.:

                                                            ___________________________

 

            

6.ОБВИНЯЕМ Г.М.К.:

                                                            ___________________________

            

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:      

1. Обвиняемият И.Г.Г. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. І – во и ІІ – ро,  т. 5, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че:

На 03.05.2010 г. в село И., община К., Б. област, при условията на повторност, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с Г.М.К., с ЕГН ********** ***, Х.С.Г., с ЕГН ********** ***, М. К. С., с ЕГН ********** *** и Неделчо Желязков Костов, с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство – ножица за рязане на арматурно желязо и използване на МПС – лек автомобил „Опел Корса”, с рег. № *** и лек автомобил „Опел Кадет”, с рег.№ ***, отнел чужди движими вещи – 270 метра меден проводник, със сечение 16 кв. мм., на стойност 580.50лв. /петстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/, 60 метра меден проводник, със сечение 10 кв. мм., на стойност 80.40 лв. /осемдесет лева и четиридесет стотинки/ и направил опит да отнеме 300 метра алуминиев проводник, със сечение 35 кв. мм., на стойност 381. 00 /триста осемдесет и един лева/ и 30 метра меден проводник, със сечение 16 кв. мм., на стойност 64.50 лв. /шестдесет и четири лева и петдесет стотинки /, всички вещи на обща стойност 1 106. 40 /хиляда сто и шест лева и четиридесет стотинки/ от владението на собственика ЕВН „България” КЕЦ – Карнобат, представлявано от Н. К., като опита е останал недовършен, поради независещи от дееца причини.

2. Обвиняемият :  Х.С.Г. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. І – во и ІІ – ро, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че:

На 03.05.2010 г. в село И., община К., Б. област, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с И.Г.Г., с ЕГН ********** ***, Г.М.К., с ЕГН ********** ***, М. К. С.в, с ЕГН ********** *** и Н. Ж. К., с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство – ножица за рязане на арматурно желязо и използване на МПС – лек автомобил „Опел Корса”, с рег.№ *** и лек автомобил „Опел Кадет”, с рег.№ А ***, отнел чужди движими вещи – 270 метра меден проводник, със сечение 16 кв. мм., на стойност 580. 50 / петстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/, 60 метра меден проводник, със сечение 10 кв.мм., на стойност 80.40 /осемдесет лева и четиридесет стотинки/ и направил опит да отнеме 300 метра алуминиев проводник, със сечение 35 кв.мм., на стойност 381.00 / триста осемдесет и един лева / и 30 метра меден проводник, със сечение 16 кв.мм., на стойност 64.50 / шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/, всички вещи на обща стойност 1 106.40 /хиляда сто и шест лева и четиридесет стотинки/ от владението на собственика ЕВН „България” КЕЦ – Карнобат, представлявано от Н. К., като опита е останал недовършен, поради независещи от дееца причини.

 

3.Обвиняемият Г.М.К. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. І – во и ІІ – ро,  т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че:

На 03.05.2010 г. в село И., община К., Б. област,  след предварителен сговор с като съизвършител с И.Г.Г. ЕГН: ********** ***,Х.С.Г., с ЕГН ********** ***, М. К. С., с ЕГН ********** *** и Н. Ж. К., с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство – ножица за рязане на арматурно желязо и използване на МПС – лек автомобил „Опел Корса”, с рег.№ А *** и лек автомобил „Опел Кадет”, с рег. № ***, отнел чужди движими вещи – 270 метра меден проводник, със сечение 16 кв.мм., на стойност 580.50 /петстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/, 60 метра меден проводник, със сечение 10 кв. мм., на стойност 80.40 / осемдесет лева и четиридесет стотинки/ и направил опит да отнеме 300 метра алуминиев проводник, със сечение 35 кв.мм., на стойност 381.00 / триста осемдесет и един лева/ и 30 метра меден проводник, със сечение 16 кв. мм., на стойност 64.50  /шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/, всички вещи на обща стойност 1 106.40 /хиляда сто и шест лева и четиридесет стотинки/ от владението на собственика ЕВН „България” КЕЦ – Карнобат, представлявано от Н. К., като опита е останал недовършен, поради независещи от дееца причини.

Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК и за тримата обвиняеми.

 

4. За посоченото в т.1 престъпление на обвиняемия И.Г.Г. се определя  наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното в т. 4 наказание се отлага за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

 5. За посоченото в т.2 престъпление на обвиняемия Х.С.Г. се определя  наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното в т. 6 наказание се отлага за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

 6. За посоченото в т.3 престъпление на обвиняемия  Г.М.  К.  се определя  наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

  На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното се отлага за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

 

ОСЪЖДА обвиняемия И.Г.Г., с ЕГН **********,***, да заплати на Държавата сумата 26.70 лева /двадесет и шест лева 70 ст./ - разноски по делото и сумата 5,00 /пет/ лева представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Районен съд гр. Карнобат.

 

 ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Г., с ЕГН **********,***, да заплати на Държавата сумата 26.70 лева /двадесет и шест лева 70 ст./ - разноски по делото и сумата 5,00 /пет/ лева представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Районен съд гр. Карнобат.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Г.  М.К., с ЕГН **********,***, к-с “Меден рудник” бл.65, вх.7, ет. 5 ап.120, да заплати на Държавата сумата 26.70 лева /двадесет и шест лева 70 ст./ - разноски по делото и сумата 5,00 /пет/ лева представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Районен съд гр. Карнобат.

 

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 468/2010 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.15 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

         След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия И.Г.Г., с ЕГН **********,  мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Х.С.Г., с ЕГН **********,,  мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Г.  М.К., с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                     

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: