РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.09.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 420/2010

Облиг.искове - дела по гл.8-ма от ЗЗППТ

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

А.Ю.К.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 27.09.2010г.
 

2

ЧГД No 714/2010

Отказ от наследство

Д.Ж.Ч.

Ж.М.Ч.

Докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 27.09.2010г.
К.ски районен съд
О П Р Е Д Е Л И :
ДА СЕ ВПИШЕ искания отказ от наследство заявен от Д.Ж.Ч. ЕГН ********** *** по отношение на оставеното му наследство от покойния му наследодател Ж.М.Ч. ***, починал на 15.09.2010 г. в град К. , което е удостоверено с акт за смърт № 0184 от 16.09.2010 г., като същият негов отказ от наследството на горепосочения наследодател да бъде вписан в особената книга за отказ от наследство по чл. 49 ал.1 от ЗН, водена в Районен съд – К..