РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.09.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 664/2010

Съдебни поръчки

ТОЛ КОЛЕКТ Г МБХ

КОНСУЛТА ООД

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Определение от 23.09.2010г.
 

2

НОХД No 304/2010

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
Щ.Г.П.

Х.И.Х.

Председател и докладчик: ЧАНКО П. ПЕТКОВ 

Споразумение от 23.09.2010г., в законна сила от 23.09.2010г.
Х.И.Х.
На осн. чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на подсъдимия Х.И.Х. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: задълж. р-я по наст. адрес,задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3г.,320 ч. годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 3г., ГЛОБА в размер на 300 лв.На осн. чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 г. и 6 мес. На осн. чл.25, ал.2 от НК от наложеното общо най-тежко наказание лишаване от право да управлява МПС в размер на 2 г.и 6 мес. се приспада отчасти изтърпяното от подсъдимия Х.И.Х. наказание лишаване от право да управлява МПС по НОХД № 144/2010г. по описа на КРС. На основание чл.23, ал.3 от НК към определеното общо най-тежко наказание в размер на четири месеца лишаване от свобода, на подсъдимия Х.И.Х. се присъединява наложеното по настоящото НОХД № 304/2010г. по описа на КРС наказание ГЛОБА в размер на 300 лв.