- .

16.09.2010.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 283/2010

.78

...

: .  

16.09.2010.
...
..., -**********,*** . 343, .2 , . 78 600.00 // , .


 

2

No 310/2010

.78

,
...

...

: .  

16.09.2010.
...
 

3

No 409/2010

.XI.

. ,
...

...

: .  

16.09.2010., 16.09.2010.
...
.343, .1 ... . .54, .1 , : 4 () , .66 3 () , . .343, ..37, .1, .7 1 () , .59, .4 , 29.05.2010 .

 

4

No 410/2010

.VI. -

.,
...

...,
...

: .  

16.09.2010., 16.09.2010.
...
.. 216, . 1, . . 20, . 2 , . . 197, . 3 . . 195, . 1, . 4, . , . . 194, . 1 , . . 55, . 1, . 1 ... , . . . : - .. ***; - . . . 7.;- 100 . 1 .. .. 23 , , :

...
. . 216, . 1, . . 20, . 2 , . 55, . 1, . 1 , ... , : - ;- ;- 150 .