РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 02.09.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 689/2010

Отказ от наследство

П.Д.С.

И.Д.П.

Докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Определение от 02.09.2010г.
 

2

НОХД No 392/2010

ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

И.Г.Х.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 02.09.2010г., в законна сила от 02.09.2010г.
И.Г.Х.
На основание чл. 311, ал.1 от НК, на осн. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на обв.И.Г.Х. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от ЕДНА ГОДИНА, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; - двеста часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.