Р Е Ш Е Н И Е

№ 51 / 22.4.2010г.                  град Карнобат

 

             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На двадесет и първи април                                            2010 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                               Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

АНХ Дело № 143 по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството е образувано по повод постановление на Карнобатска районна прокуратура за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 325, ал.1 от НК на обвиняемия М.Х.М., ЕГН ********** *** и налагане на административно наказание на основание чл. 78 “А” от НК.

Представител на Карнобатска районна прокуратура редовно призован не се явява и не взема становище по постановлението.

Обвиняемият М., редовно призован се явява в съдебно заседание. Признава вината си и моли за минимално наказание.

Защитата на обвиняемия пледира за налагане минимално наказание.

Съдът, като взема предвид обстоятелствата изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното.

На 25.10.2009 г. на обвиняемият М.Х.М. се родил син в болницата в гр.Сливен. След като се прибрал от болницата същия се почерпил с приятели в кръчмата в село К. Около 22.00 часа са му свършили цигарите и е предложил на двама свои приятели – свидетелите Х. Х. и Х. И. да отидат до бензиностанция „Барекс” в гр.Карнобат, за да си купят цигари. С автомобила на обвиняемият БМВ 320 Д с рег. № …, тримата са пристигнали в района на бензиностанция „Барекс”. Автомобила е бил управляван Х., тъй като обвиняемият М. е бил употребил алкохол. Свид. Х.  купил кафе за себе си и бира за обвиняемият и за И. По-късно са купили още бира. Бирата са я пиели отвън до колата, която са оставили с отворени врати и силно пусната музика. Започнали са да танцуват на музиката. По това време покрай автомобила е минал свидетеля В., на когото обвиняемият е направил забележка да внимава къде минава за да не му удари автомобила. Свидетеля В. спрял управлявания от него автомобил и го е попитал какво иска, на което М. отговорил, че нищо и минал зад автомобила. Свидетелят Х. е отишъл при свидетеля В. и му обяснил, че празнуват и намалил музиката, след което свидетеля В. си е тръгнал. Ядосан от направената му забележка обвиняемият М. е строшил празните бутилки от бира в района на бензиностанцията. След това обвиняемият М. е отишъл до намиращото се в непосредствена близост КПП на МВР и с  на няколко удара с ръка е счупил стъклото на прозорец, намиращ се от източната страна на КПП-то. При счупването на стъклото си е порязал ръката.След това е нанесъл удар с ръка и е счупил кръстчето на паметника, намиращ се в районна на КПП-то. Намиращите се заедно с него Х. и И. са го издърпали и тримата са се качили на автомобила и са тръгнали за с.Кликач. В дежурната част на РУМВР Карнобат е постъпил сигнал за счупеното стъкло на КПП-то, като на място е бил изпратен дежурния по управление свидетелят П. И. С. При пристигането си на място същия е установил счупено стъкло от източната страна на КПП, счупено кръстче на паметника и следи от счупени бирени бутилки в районна на бензиностанцията. Установен е бил и номера на автомобила с който се е придвижвал обвиняемият. На 26.10.2009 г. свидетеля С. е посетил дома на обвиняемият М.  и провел разговор с него, в който разговор М. потвърдил случилото се и е съобщил кои лица са били с него.

От събраните по досъдебното производство доказателства е видно, че обвиняемият М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.325, ал.1 от НК, като на 25.10.2009 г. около 22.30 часа в гр.Карнобат, обл.Бургас в района на бензиностанция Барекс-Петрол, извършил непристойни действия-чупил празни стъклени бутилки на паркинга на бензиностанцията, счупил стъкло на прозорец на КПП на МВР Карнобат, намиращо се на източния край на гр.Карнобат, на стойност 1.95 лв. и повредил паметник, намиращ се в районна на КПП на МВР Карнобат, като счупил циментов кръст на стойност 8.00 лв., грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2  от НК.

Тъй като съгласно чл. 325, ал.1 от НК предвиденото наказание е лишаване от свобода за срок до две  години или пробация, както и обществено порицание, а обвиняемият М. не е осъждан, не е освобождаван досега от наказателна отговорност по чл. 78а от НК, признава вината си, съжалява за извършеното, работи, съдът намира, че са налице предпоставките за освобождаване на М. от  наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 325, ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание глоба в размер на 600/шестотин/ лева.

Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.Х.М., ЕГН ********** *** от наказателна отговорност по чл.325, ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 600/шестотин/ лева., която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

         ОСЪЖДА М.Х.М., ЕГН ********** *** да заплати направените по делото разноски в размер на 30.00 лева, както и сумата 10.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на КРС.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: