РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за периода за 14.12.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 106/2008 Облигационни искове ЗКПУ РУЕН И.Н.Д. Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ  Решение от 14.12.2009г.
ОСЪЖДА И.Н.Д. *** да заплати на ЗКПУ " РУЕН " със седалище и адрес на управление село Руен , Община Руен , обл. Бургаска представлявана от Председателя й П.К.П. сумата от 19 500 лв. по запис на заповед от 01.09.2004 година представляваща дължима се цена по търговска продажба на продадено зърно - ечемик , ведно с мораторната лихва върху същата сума в размер на 9922, 75 лв. дължима се за периода от 06.09.2004 г. до 04.7.2008 година, ведно със законната лихва върху главницата начиная от 04.07.2008 г. до окончателното й изплащане , както и сумата от 2 596, 42 лв. представляваща направените по делото съдебни разноски от ЗКПУ " РУЕН " със седалище и адрес на управление село Руен , Община Руен , обл. Бургаска, като отхвърля претенцията за мораторни лихви в останалата й част до пълния й предявен размер от 9956, 37 лв. като неоснователна и недоказана