РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
30.09.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 202/2008 Председател и докладчик:Димитър Маринов Решение от 17.09.2009г.
2 Гражданско дело No 228/2009 Председател и докладчик:Златко Костадинов Решение от 25.09.2009г.
3 Гражданско дело No 377/2009 Председател и докладчик:Димитър Маринов Споразумение от 25.09.2009г.
4 НАХД No 273/2009 Председател и докладчик:Златко Костадинов Решениее от 26.09.2009г.
5 НОХД No 280/2009 Председател и докладчик:Георги Грънчев Споразумение от 24.09.2009г.
6 НАХД No 291/2009 Председател и докладчик:Златко Костадинов Решениее от 26.09.2009г.
7 НАХД No 292/2009 Председател и докладчик:Чанко Петков Решениее от 24.09.2009г.
8 НАХД No 299/2009 Председател и докладчик:Златко Костадинов Решениее от 26.09.2009г.
9 НОХД No 335/2009 Председател и докладчик:Александра Коева Споразумение от 21.08.2009г.
10 НОХД No 361/2009 Председател и докладчик:Георги Грънчев Споразумение от 15.09.2009г.
11 НАХД No 365/2009 Председател и докладчик:Георги Грънчев Решение от 16.09.2009г.
12 НОХД No 383/2009 Председател и докладчик:Димитър Маринов Споразумение от 26.09.2009г.

Last update: Fri, 6 November, 2009 12:34