П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 15/ 15.6.2009г.                 град Карнобат

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                       VІ състав

На петнадесети юни две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

Председател: ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

Съдебни заседатели :

1. Д.В.

2. И.Д.

 

Секретар В.Х.

Прокурор Щ.П.

като разгледа докладвано от съдията ГРЪНЧЕВ

наказателно общ  характер  дело № 205 по описа за 2009 година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Р.Т.Т. ***, ЕГН-**********

 

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ

 

 І. На 02.02.2009 година в с.Екзарх Антимово, общ.Карнобат, обл.Бургаска, влязъл нощем в чуждо жилище,  собственост на Й.И.П.,*** 5, като употребил за това сила и

         НА ОСНОВАНИЕ чл.170, ал.2, вр.ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК го

         О       С       Ъ       Ж      Д       А:

 

НА ДЕСЕТ МСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи наказанието в затвор при първоначален строг режим.

 

ІІ. На 02.02.2009 година в с.Екзарх Антимово, ***се съвкупил с лице от женски пол-Й.И.П., ЕГН **********, като я принудил към това със сила и

         НА ОСНОВАНИЕ чл.152, ал.1, т.2- предложение ”първо” от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК го

 

         О       С       Ъ       Ж      Д       А:

 

НА ЕДНА ГОДИНА и ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи наказанието в затвор при първоначален строг режим.

 

ІІІ. На 02.02.2009 година в с.Екзарх Антимово, *** чрез употреба на сила, извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на навършилата 14-годишна възраст Й.И.П. ЕГН-********** и

НА ОСНОВАНИЕ чл.150, предложение ”първо” от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК

НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

·        задължителна регистрация по настоящ адрес: село Екзарх

Антимово, община Карнобат, Бургаска област за срок от три години;

·        задължителни периодични срещи с пробационен служител за

срок от три години.

·        триста и двадесет часа годишно безвъзмезден труд в полза на

обществото за срок от три години.

НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК най-тежкото от определените по-горе наказания, а именно – една година и единадесет месеца лишаване от свобода.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи наложеното най-тежко наказание в затвор при първоначален строг режим.

 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящото НОХД № 205/2009 г. и по НОХД № 58/2009 г. на КРС, като налага най-тежкото от наложените наказания, а именно – една година и единадесет месеца лишаване от свобода.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи определеното общо наказание в затвор при първоначален строг режим.

УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода с ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като налага на подс. Т. наказание лишаване от свобода в размер на ДВЕ ГОДИНИ и ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи така увеличеното наказание в затвор при първоначален строг режим.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.1 от НК времето, през което подс. Т. е бил задържан под стража, считано от 03.02.2009 година до влизане в законна сила на настоящата присъда.

ОСЪЖДА подсъдимият Р.Т.Т., ЕГН-**********,***  да заплати на Й.И.П., ЕГН **********,*** ,  сумата от 15000 /петнадесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, произтичащо от непозволено увреждане, причинено с извършеното деяние по чл.152, ал.1, т.2-предложение „първо” от НК, ведно със законната лихва върху същата сума, считано от датата на увреждането - 02.02.2009 година до окончателното изплащане на сумата.

         ОТХВЪРЛЯ      предявеният от Й.И.П. иск за неимуществени вреди в останалата му част до размер на 100 000 /сто хиляди/ лева, като недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимият Р.Т.Т., ЕГН-**********,*** да заплати на Й.И.П., ЕГН **********,***,  сумата от 2000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, произтичащо от непозволено увреждане, причинено с извършеното деяние по чл.170, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху същата сума, считано от датата на увреждането - 02.02.2009 година до окончателното изплащане на сумата.

ОТХВЪРЛЯ      предявеният от Й.И.П. иск за неимуществени вреди в останалата му част до размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, като недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимият Р.Т.Т., ЕГН-**********,*** да заплати на Й.И.П., ЕГН **********,***,  сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, произтичащо от непозволено увреждане, причинено с извършеното деяние по чл.150 предложение „първо” от НК, ведно със законната лихва върху същата сума, считано от датата на увреждането - 02.02.2009 година до окончателното изплащане на сумата.

         ОТХВЪРЛЯ      предявеният от Й.И.П. иск за неимуществени вреди в останалата му част до размер на 100 000 /сто хиляди/ лева, като недоказан.

След влизане на присъдата в сила веществените доказателства по делото, а именно – 1 бр. дамска памучна блуза, зелена на цвят; 1бр. поло,плетено,бяло на цвят; 1бр. плетена блуза,оранжева на цвят; 1бр. вълнен дамски клин,черен на цвят, 1бр. дамски панталон,черен на цвят; 2 бр. чорапи,черни със сиви ромбоиди; 1бр. горнище от анцунг с цип и джобове от страни,черно на цвят с два златисти на цвят кантове на ръкавите,надпис отпред в ляво със златист цвят ”Billabong”; 1бр. мъжки слипове, сини на цвят, със сиви ленти отпред; 1 бр. памучна тениска с къс ръкав,зелена на цвят с черни,бели и сиви шарки; 1 бр. панталон памучен,с дълги крачоли,зелен на цвят с черни шарки; 1бр.мъжко яке от изкуствена кожа; 1 чифт маратонки,бели на цвят, №42, с оранжев надпис “Powerage”; 1 бр. портфейл, кафяв на цвят; 1 бр. червена бележка с бял надпис ”ЕVN” и № 255964; лична карта на Р.Т.Т., ЕГН-********** с № 107872433; 1 бр. плик с косми иззети от местопроизшествието и 1 бр.плик с косми иззети от Р.Т. да се върнат на притежателите им.

ОСЪЖДА подсъдимият Р.Т.Т., ЕГН-**********,*** да заплати на Й.И.П., ЕГН **********,*** ,  сумата от 0.90 лева, представляваща разноски по делото за ксерокопия.

ОСЪЖДА Р.Т.Т., ЕГН-**********,***, в момента в Затвора гр. Бургас да заплати държавна такса върху уважената част от гражданските искове в размер на 1080.00 /хиляда и осемдесет/ лева, направените по делото съдебни разноски в размер на 8.40 лева и сумата от 10.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.

ПРИСЪДАТА може да се протестира или обжалва пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

 

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:                   1…………………

 

 

 

 

                                                                  2………………….

М О Т И В И към НОХД № 205/2009 г.

 

 Съдебното производство е образувано по обвинителен акт на Карнобатската районна прокуратура против Р.Т. *** с обвинения по чл.170, ал.2, вр.ал.1 от НК, по чл.152, ал.1, т.2- предложение ”първо” от НК и по чл.150 – предложение “първо” от НК.

 В съдебно заседание представителят на Карнобатската районна прокуратура поддържа обвиненията. Пледира за наказания, както следва: за обвинението чл.170, ал.2, вр.ал.1 от НК в размер на единадесет месеца лишаване от свобода, за обвинението по чл.152, ал.1, т.2- предложение ”първо” от НК в размер на една година и единадесет и за по обвинението по чл.150 – предложение “първо” от НК – пробация при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от три години; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години и триста и двадесет часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от три години. Пледира за определяне на общо наказание на основание чл.23 и чл.25 от НК и съответното му увеличаване на основание чл.24 от НК с единадесет месеца лишаване от свобода.

Служебният защитник на подс. Т. пледира за налагане на минимално наказание.

Подсъдимият направи искане за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие. Същият призна изцяло фактите описани в обстоятелствената част на обвинителния акт. Изразява съжаление за извършеното. Моли да му бъде наложено минимално наказание.

Предвид направеното искане от подсъдимия и неговият защитник делото се разгледа по реда на съкратеното съдебно следствие – чл.371, т.2 от НПК.

След преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност съдът приема за установено следното.

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

На 02.02.2009 година вечерта подс. Р.Т. посетил дома на свид. В.А.в ***. В дома на свидетеля били на гости и други хора от селото. Подсъдимият изпил голямо количество концентриран алкохол. Към 23.00 часа си тръгнал. По пътя към квартирата си, около 23.15 часа решил да влезе в дома на свид. Й.П.,*** 5. Подсъдимият познавал П. и знаел, че тя е вдовица и живее сама. Прескочил оградата на двора, тъй-като пътната врата била заключена. Изкачил се по стълбището до входната врата на къщата. Опитал се да я отвори, но установил, че е заключена. Входната врата била остъклена, като вместо стъкло на най-долния ред прозорци било поставено парче шпертплат. Подсъдимият изкъртил шпертплата и през образувалия се отвор бръкнал с ръка и отключил вратата. Влязъл в антрето и се скрил.

Пострадалата П. чула приближаващите се стъпки към къщата, както и шума от изкъртването. Отишла в антрето за да провери, от къде идва този шум. В този момент подсъдимият Т. се нахвърлил върху свидетелката. Изблъскал я силно по коридора в резултат, на което тя паднала на пода в източната стая на къщата. Той я вдигнал й и казал да ляга на леглото. П. му отговорила да спре и го попитала дали не се срамува от това, което прави. Подсъдимият се опитал да хване свидетелката П., но тя му оказала съпротива. За да преодолее съпротивата й Т. и ударил шамар. Блъснал я и успял да я събори върху леглото. Легнал върху нея. П. се съпротивлявала и викала за помощ. Подсъдимият и запушил устата с едната си ръка, а с другата я стиснал за шията и започнал да я души. Въпреки съпротивата на пострадалата Т. успял да съблече П.. След това и той си свалил дрехите. Заявил й, че ще осъществи с нея полов акт. Отново я повалил на леглото и успял да се съвкупи с пострадалата. След това подсъдимият обърнал П. по очи, но тя продължавала да се съпротивлява и за да сломи съпротивата й Т. я ударил два пъти с юмрук по главата. Осъществил с нея анално сношение. По време на аналния акт държал с едната си ръка главата й притисната към възглавницата, а с другата си ръка - двете й ръце хванати отзад. Пострадалата се опитала да се освободи, в отговор, на което подсъдимият и нанесъл няколко плесници по лявата страна на лицето. Ударил я с юмрук по лицето в областта на устата и няколко пъти й нанесъл удари с пластмасов стол по гърба. След като получил полово удовлетворение подсъдимият си облякъл блузата и панталона. Легнал на леглото и заспал.

         П. се възползвала от ситуацията и излязла от къщата. Отишла до дома на свид. К.П.и му разказала какво се случило. П.отишъл пред къщата на пострадалата и я изчакал там, а тя през това време събудила и съседа си Х.М.. Заедно отишли до дома на П.. Свидетелката П. и свид. К.П. влезли в къщата и заварили подсъдимият, който спял на леглото. Подсъдимият се събудил и успял да избяга, въпреки опитите на свидетелите да го спрат. В жилището на пострадалата свидетелка останали негови вещи – слипове, черно яке, маратонки и лична карта и др.

         На сутринта П. уведомила дежурния на РУ на МВР Карнобат. На местопроизшествието пристигнала оперативна група, която извършила оглед. При огледа били иззети веществени доказателства – косми, чифт маратонки, дактилоскопна следа от крака на пластмасовия стол, мъжки слипове, черно кожено яке, кожен портфейл и личната карта на подс. Р.Т..

         Гореизложената фактическа обстановка, описана в обстоятелствената част на обвинителния акт се приема от съда въз основа на направеното самопризнание от подсъдимия, както и от доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство.

         Подсъдимият Т. признава изцяло фактическата обстановка по обстоятелствената част на обвинителния акт. Това самопризнание се потвърждава от показанията на пострадалата П., която пред органа на досъдебното производство и при разпита си пред съдия от първоинстанционния съд подробно е описала осъщественото върху нея насилие и извършените действия на полово сношение и блудствени действия. Свидетелката категорично сочи за извършител на престъплението подс. Т., който лично познава.

         Самопризнанието на подсъдимия, показанията на свидетелката кореспондират с фактите, установени с процесуално-следственото действие – оглед на местопроизшествието. При това следствено действие на местопрестъплението са открити вещи, принадлежащи на подс. Т., включително и личната му карта № ***.

Като доказателство за упражненото спрямо пострадалата физическо насилие и причинени телесни увреждания се приемат констатациите в съдебно-медицинската експертиза и заключението на съдебния лекар. Експертът е констатирал по лявата половина на лицето на пострадалата няколко петнисти, червени кръвонасядания на площ с размери около 5-7см., синкаво-червеникаво кръвонасядане по долен клепач на ляво око, синкаво-червеникаво кръвонасядане по кожата на горната устна 1-1.5 см., дребни драскотинки по горна повърхност на дясна китка и пръсти 4-5 на брой с корица над нивото на кожата,  две синкави кръвонасядания по около 3 см по предна повърхност на ляво бедро, кръвонасядане по предна повърхност на дясно бедро. Така установените увреждания съвпадат с механизма на причиняването им, описано от пострадалата, както и с обяснението, дадено от подсъдимият. Заключението на вещото лице е, че телесните увреждания са причинени по време и по начин, както съобщава гражданската ищца.

На досъдебното производство е извършена и съдебно-медицинска експертиза на подс. Т.. Нейните констатации са, че по лявото рамо на подсъдимия е установено синкаво-червеникаво кръвонасядане с размери около 2-3 см и на същото рамо е открита драскотина с размери 15 х 3 мм. Този факт потвърждава заявеното от подсъдимия и пострадалата, че последната е оказвала съпротива срещу действията на насилника.

         Установено е, чрез заключението на съдебно-медицинската експертиза на веществени доказателства, че космите, намерени на местопроизшествието са морфологично сходни със сравнителните образци, иззети от подсъдимия Р.Т..

         Присъствието на подсъдимия на местопрестъплението се установява и от заключението на дактилоскопната експертиза, което е категорично, че върху пластмасовият стол, с който са нанасяни ударите върху пострадалата П. е намерена дактилоскопна следа от средния пръст на лявата ръка на подс. Т..

         Показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели подкрепят фактите, установени чрез изброените до тук доказателствени средства. Свидетелят К.П. категорично заявява, че е заварил подс. Р.Т. да спи на леглото на П. в нейния дом. При появата на свидетеля подсъдимият се събудил и избягал. При бягството си бил разпознат от свид. С.К., а също така видян и от свид. Х.М..

Установените с протокола за оглед на местопроизшествието факти също кореспондират с обясненията на подсъдимия и показанията на свидетелите. Отразено е в протокола за оглед на местопроизшествието, че шпертплатът, който е бил поставен вместо прозорец на входната врата на къщата е счупен от страната на бравата. Тези факти красноречиво говорят, че е упражнено насилие за да бъде отворена вратата на къщата.

 

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема, че подсъдимият Р.Т.Т. е осъществил съставите на следните престъпления: по чл.170, ал.2, вр.ал.1 от НК за това, че на 02.02.2009 година в с.Екзарх Антимово, общ.Карнобат, обл.Бургаска, влязъл нощем в чуждо жилище,  собственост на Й.И.П.,*** 5, като употребил за това сила;  по чл.152, ал.1, т.2- предложение ”първо” от НК, за това, че на 02.02.2009 година в с.Екзарх Антимово, се съвкупил с лице от женски пол-Й.И.П., ЕГН **********, като я принудил към това със сила; по чл.150- предложение „първо” от НК за това, че на 02.02.2009 година в с.Екзарх Антимово,  чрез употреба на сила, извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на навършилата 14-годишна възраст Й.И.П., ЕГН-**********.

Подсъдимият Р.Т. е осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл.170, ал.2, вр. с ал.1 от НК, като е влязъл в чуждо жилище, собственост на Й.П.,*** 5. За да проникне в чуждия дом подсъдимият е употребил физическа сила, упражнена върху шпертплатова дъска, поставена на входната врата на жилището вместо прозорец. Изкъртвайки парчето шпертплат подсъдимият си е осигурил достъп до ключалката на вратата и успял да я отключи от вътрешната страна. Той е влязъл в жилището нощем около 23.00 часа, т.е. през периода от 22.00 до 06.00 часа, който се приема в практиката и в законодателството за нощно време.

Подсъдимият е извършил престъплението умишлено при форма на вината пряк умисъл. Той е имал представа, че влиза в чуждо жилище, притежавано от Й.П.. Съзнавал е, че върши това през нощта, след 22.00 часа. За проникването в чуждия дом е използвал физическа сила за да премахне преграда и да отключи вратата на къщата. Целенасочено се е стремял към настъпването на тези общественоопасни последици.

Подсъдимият Р.Т. е осъществил от обективна страна признаците на престъплението изнасилване. Той се съвкупил с лице от женски пол-пострадалата Й.П.. За да осъществи съвкуплението подсъдимият упражнил принуда спрямо пострадалата за да сломи съпротивата й. Използвал е сила, като и ударил няколкократно шамари по лицето. Вкарал я насила в стаята. Съборил я на леглото. Свалил и дрехите. Осъществил е полов акт против волята на свидетелката П.. Липсата на съгласие у пострадалата се потвърждава и от обясненията на подсъдимият Т.. Същият обяснява, че тя не е била съгласна, съпротивлявала се, поради което се е наложило той да й нанесе побой.

Формата на вината за това деяние е пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. За да е осъществено от субективна страна е било необходимо подсъдимият да съзнава, че е осъществил съвкупление със свидетелката, че към това съвкупление тя е била принудена със сила, че е извършено без нейно съгласие, против волята й. Деецът е разбирал, че упражнява сила върху пострадалата за да се съвкупи с нея по този начин, въпреки волята й. Съзнавал е, че използва принудата като средство за осъществяване на половото сношение. Той съзнавал общественоопасните последици на деянието, а именно нарушаване половата неприкосновеност на лице от женски пол, но въпреки това целенасочено се стремял към тяхното настъпване.

От обективна страна подсъдимият Т. е осъществил изпълнителното деяние на престъплението по чл.150 – предложение “първо” от НК. Т. е осъществил анално полово сношение с пострадалата, което представлява действие на възбуждане и удовлетворяване на полово желание по смисъла на закона.  Упражнил е сила, като ударил П. два пъти с юмрук по главата, държал я за ръцете и я натискал към леглото. Според показанията на свид. П., дадени на досъдебното производство той  и нанесъл побой, като я ударил два пъти с юмрук по главата и въпреки нейната съпротива я е обърнал по лице и осъществил аналния акт. Тази сила е употребена с цел да се сломи съпротивата на пострадалата, да й се отнеме възможността да се защитава, а подсъдимият да извърши блудствените действия. Блудствените действия са извършени по отношение на лице навършило 14-годишна възраст, а именно – свидетелката Й.П. на 69 годишна възраст.

Деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. Деецът е съзнавал всички обективни признаци от състава на престъплението, а именно, че извършва блудствени действия с лице, което е навършило 14 годишна възраст и за да извърши тези действия употребява физическа сила за да сломи съпротивата му. Деецът е съзнавал, че упражнява сила върху пострадалата, принуждавайки я да възбуди и удовлетвори половото му желание, въпреки волята й. Съзнавал е, че използва принудата като средство за осъществяване на блудствените действия.

Налице е и другият признак от субективната страна на престъплението, а именно специалната цел. Подсъдимият е извършил действията с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление. Осъществяването на анално-генитален контакт категорично говори за наличието на специалната цел – възбуждане на половите органи и удовлетворяване на полово желание. Той съзнавал общественоопасните последици на блудствените действия, а именно нарушаване половата неприкосновеност на лице от женски пол.  Съвсем съзнателно  и целенасочено се стремял към настъпване на тези последици.

Съдът призна за виновен и осъди подсъдимият Т. освен за престъплението по чл.152, ал.1, т.2 от НК, така и по обвинението за блудство по чл.150 от НК. Ръководейки се от постоянната съдебна практика на ВКС съдът прие, че подсъдимият е извършил престъплението блудство с отделни действия, които го отграничават от изнасилването. Преди да извърши действията за възбуждане и удовлетворяване на полово желание без съвкупление Т. отново е използвал физическа сила, като удрял с юмруци по главата пострадалата, натискал и главата към възглавницата и държал двете й ръце зад тялото. Тази принуда е използвана за да осъществи намерението си за блудствени действия. Следователно не е налице поглъщане на блудството от по-тежко наказуемото престъпление – изнасилване, а с отделни деяния подсъдимият е осъществил при условията на реална съвкупност съставите на две различни престъпления.

 

        ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

При определяне на наказанията съдът се съобрази с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК и определи наказанието при условията на чл.55 от НК. При определяне на наказанието съдът съобрази следните отегчаващи и смекчаващи отговорността обстоятелства:

Подсъдимият Т. е извършил престъплението блудство по отношение на възрастна жена. Пострадалата П. е на 69 години. Извършил е престъплението, след като е осъждан като непълнолетен за грабеж и кражба. Изтърпявал е наказание лишаване от свобода. Преди осъществяване престъплението по настоящото дело е извършил друго тежко умишлено престъпление против собствеността, за което е бил наказан по НОХД № 58/2009 г. с наказание една година лишаване от свобода при общ режим. Извършените престъпления разкриват висока степен на обществена опасност на дееца. Т. е осъждан за грабеж, за осъществяването, на което престъпление също е необходимо да се използва сила или заплашване срещу определена личност. Предмет на настоящото наказателно производство са също три престъпления за осъществяването, на които законът изисква употреба на физическа сила. Двете престъпления са по Глава ІІ на Наказателния кодекс – Престъпления против личността, а третото престъпление е по Глава ІІІ на Наказателния кодекс – Престъпления против правата на гражданите. Тези обстоятелства говорят за изключително агресивна личност, която действа арогантно за постигане на своите престъпни цели. Действията му показват грубо незачитане на правата на личността.

За да осъществи намисленото престъпление подсъдимият е извършил и друго престъпно деяние, а именно – противозаконно влизане в чуждо жилище нощем, употребявайки за това сила. Престъпното деяние е извършил след употреба на голямо количество алкохол. Проявява траен престъпен умисъл. Престъплението е извършил след като е изтърпявал наказание лишаване от свобода за извършено тежко умишлено престъпление от общ характер.

От друга страна подсъдимият е направил  пълни самопризнания още в началото на досъдебното производство. Проявява критичност и съжаление към извършеното от него.

Предвид на това съдът намира, че наказанията на подсъдимия следва да се определят при превес на отегчаващи отговорността обстоятелства. Прилагайки разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК наказанията  за престъпленията по чл. 152, ал.1, т.2 от НК и по чл.170, ал.2, вр. с ал.1 от НК се определиха под минимума, предвиден в закона, а за престъплението по чл.150 от НК наказанието лишаване от свобода, тъй като не е предвиден най-нисък размер се замени с пробация. Съдът наложи на подс. Т. наказание лишаване от свобода в размер на десет месеца за осъществения престъпен състав по чл.170, ал.2, вр. с ал.1 от НК и една година и единадесет месеца лишаване от свобода - по чл.152, ал.1, т.2- предложение „първо” от НК. За извършеното блудство съдът определи наказание пробация при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес в село Екзарх Антимово, община Карнобат, Бургаска област за срок от три години; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години и триста и двадесет часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от три години.

След като определи наказание за всяко от извършените престъпления, съдът наложи на основание чл.23, ал.1 от НК най-тежкото от тях, а именно – една година и единадесет месеца лишаване от свобода.

Съдът намери, че следва да бъде приложена разпоредбата на чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК по отношение на наказанията по настоящото дело и по НОХД № 58/2009 г. на КРС. Престъпните деяния по настоящото производство са извършени на 02.02.2009 година, а това по НОХД № 58/2009 г. на КРС на 27.11.2006 година. Присъдата по това производство е влязла в сила на 09.02.2009 година. Следователно не е налице влязла в сила присъда, за което да е от посочените престъпления и за тях следва да се определи едно общо наказание в размер на най-тежкото от определените по двете наказателни дела. Най-тежкото по вид и размер е наказанието по настоящото НОХД № 205/2009 г., а именно – една година и единадесет месеца лишаване от свобода, което съдът наложи на подсъдимият.

Настоящият съдебен състав намира, че спрямо подсъдимия следва да се приложи разпоредбата на чл.24 от НК. Увеличаването на наказанието се налага предвид проявеният от подсъдимият траен престъпен умисъл. Същият до момента е извършил шест тежки умишлени престъпления от общ характер. Четири от тях се отличават с проявена агресивност и грубо нарушаване на лични и граждански права. Това налага спрямо подсъдимия да се приложи засилена наказателна репресия с цел отнемане възможността му да върши други престъпления и неговото превъзпитание към спазване на законите и добрите нрави. Тази засилена санкция следва да има и предупредителен ефект върху него за последиците от неспазване на правните норми, защитаващи личността и правата на гражданите. С налагането на увеличена санкция съдът търси и приложение на генералната превенция, а именно – предупреждение и възпитание, насочено към другите членове на обществото. Съдът намери, че така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода следва да се увеличи с десет месеца, като наложи на подс. Т. наказание лишаване от свобода в размер на две години и девет месеца.

Наказанието лишаване от свобода подсъдимият следва да изтърпи в затвор при първоначален строг режим, съобразно разпоредбата на чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

Прилагайки разпоредбата на чл. 59, ал.1 от НК съдът приспада времето, през което подс. Т. е бил задържан под стража, считано от 03.02.2009 година до влизане в законна сила на настоящата присъда.

 

ІV. ОТНОСНО ГРАЖДАНСКИТЕ ИСКОВЕ

 

Съдът намери за основателни гражданските претенции на пострадалата Й.П.. Гражданските искове на ищцата са напълно доказани по своето правно основание - чл.45 от ЗЗД. В резултат на виновното и противоправно поведение на подсъдимият, ищцата е претърпяла значителни неимуществени вреди, които са пряка последица от извършените от него престъпни деяния. Подсъдимият е нарушил конституционното право за неприкосновеност на жилището, като е нахлул в него нощем, използвайки сила. Той е накърнил половата неприкосновеност на гражданската ищца, като осъществил с нея престъпно съвкупление и престъпни действия на възбуждане и удовлетворяване на полово желание. Престъпните посегателства на подсъдимия са в причинна връзка с претърпените от пострадалата неимуществени вреди. След като е извършил нарушение на тези права подсъдимият Т. следва да обезщети вредите, които е причинил.

Относно размера на дължимото от Р.Т. обезщетение за претърпените неимуществени вреди, съдът съобрази следното: Подсъдимият е влязъл в жилището на гражданската ищца нощно време. Използвайки сила е успял да отвори входната врата. Неговото неочаквано присъствие в дома на пострадалата е предизвикало стрес и уплаха. Пострадалата П. е преживяла посегателство върху половата си неприкосновеност. Подсъдимият е осъществил насилствено полово сношение с ищцата. Извършил е също така насилствени блудствени действия. Тя е преживяла огромно унижение и душевна болка. С престъпните си деяния подсъдимият е причинил на ищцата дълбока психическа травма. За да осъществи престъпните си намерения подсъдимият е използвал груба физическа сила. Нанесъл й многобройни удари с плесници, юмруци по лицето и по главата. Удрял я с пластмасов стол по гърба. В резултат на тези удари е причинил множество телесни увреждания квалифицирани като леки телесни повреди. Отчитайки всички тези обстоятелства и по справедливост, съгласно чл.52 от ЗЗД, съдът прецени, че предявените граждански искове за неимуществени вреди следва да бъдат уважени частично и осъди подсъдимият Т. да заплати на гражданския ищец Й.П. сумата от 15000 /петнадесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, произтичащи от непозволеното увреждане, причинено с извършеното деяние по чл.152, ал.1, т.2-предложение „първо” от НК, сумата от 2000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, произтичащо от непозволено увреждане, причинено с извършеното деяние по чл.170, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, произтичащо от непозволено увреждане, причинено с извършеното деяние по чл.150 предложение „първо” от НК за всички суми, ведно със законната лихва върху тях, считано от датата на увреждането - 02.02.2009 година до окончателното им изплащане, като отхвърли гражданските искове в останалата им част, като недоказани.

С постановената присъда съдът се произнесе и по веществените доказателства по делото, а именно – 1 бр. дамска памучна блуза, зелена на цвят; 1бр. поло,плетено,бяло на цвят; 1бр. плетена блуза,оранжева на цвят; 1бр. вълнен дамски клин,черен на цвят, 1бр. дамски панталон,черен на цвят; 2 бр. чорапи,черни със сиви ромбоиди; 1бр. горнище от анцунг с цип и джобове от страни,черно на цвят с два златисти на цвят кантове на ръкавите,надпис отпред в ляво със златист цвят ”Billabong”; 1бр. мъжки слипове, сини на цвят, със сиви ленти отпред; 1 бр. памучна тениска с къс ръкав,зелена на цвят с черни,бели и сиви шарки; 1 бр. панталон памучен,с дълги крачоли,зелен на цвят с черни шарки; 1бр.мъжко яке от изкуствена кожа; 1 чифт маратонки,бели на цвят, №42, с оранжев надпис “Powerage”; 1 бр. портфейл, кафяв на цвят; 1 бр. червена бележка с бял надпис ”ЕVN” и № 255964; лична карта на Р.Т.Т., ЕГН-********** с № ***; 1 бр. плик с косми иззети от местопроизшествието и 1 бр. плик с косми иззети от Р.Т. като разпореди след влизане на присъдата в сила да същите да се  върнат на притежателите им, тъй като не попадат в хипотезите на чл.53 от НК.

Накрая съдът се занима и по въпроса за разноските, като осъди подс. Т. да заплати държавна такса върху уважената част от гражданските искове в размер на 1080.00 /хиляда и осемдесет/ лева, направените по делото съдебни разноски в размер на 8.40 лева и сумата от 10.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.

Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: