СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

 

 

Държавен съдебен изпълнител

Анна Димитрова
етаж 3

Деловодител ДСИ

Ганка Георгиева
стая: ДСИ, етаж 3

Деловодител ДСИ

Марияна Тасева
стая: ДСИ, етаж 3

Деловодител ДСИ

Костадинка Станева
стая: ДСИ, етаж 3

8400 Карнобат ул.Георги Димитров 2

централа: 0559 22861
факс: 0559 22867
e-mail: dsi_karnobat@mail.bg