ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП

ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

За контакти: Дияна Стайкова телефон: 055921132 e-mail: nkrs_karnobat@mail.bg

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ