Съдебен район на РС-Карнобат

 

Списък на общините и населените места, от които се състои съдебният район:

 

Община Карнобат

 

с. Аспарухово
с. Венец
с. Глумче
с. Деветак
с. Деветинци
с. Детелина
с. Добриново
с. Драганци
с. Драгово
с. Екзарх Антимово
с. Железник
с. Житосвят
с. Зимен
с. Искра
гр. Карнобат
с. Кликач
с. Козаре
с. Крумово градище
с. Крушово
с. Мъдрино
с. Невестино
с. Огнен
с. Раклица
с. Сан-Стефано
с. Сигмен
с. Смолник
с. Соколово
с. Сърнево
с. Хаджиите
с. Церковски
с. Черково

Община Сунгурларе

 

с. Балабанчево
с. Бероново
с. Босилково
с. Везенково
с. Велислав
с. Вълчин
с. Горово
с. Грозден
с. Дъбовица
с. Есен
с. Завет
с. Каменско
с. Камчия
с. Климаш
с. Костен
с. Лозарево
с. Лозица
с. Манолич
с. Подвис
с. Прилеп
с. Пчелин
с. Садово
с. Скала
с. Славянци
гр. Сунгурларе
с. Съединение
с. Терзийско
с. Черница
с. Чубра