Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет. Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща e-mail: konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. Обявяването на победителя и връчването на наградата - лаптоп, както и две поощрителни награди - фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г. В конкурса могат да участват учениците от УШ-ми до ХП-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.
Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

- име, презиме и фамилия на участника;

- област, община, населено място, пълно наименование на училището. клас;

- телефонен номер на училището;

- телефонен номер на участника;

- електронен адрес на училището;

- електронен адрес на участника.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

- Формат; Doc или DocХ на Mikrosoft Word;

- Обем: до три печатни страници формат А4;

- Разредка на редове и абзаци: 1,5;

- Подравняване: двустранно;

- Шрифт: Times New Roman;

- Размер на шрифта; 12;

Критерии:

- Демонстриране на познания по темата;

- Теза, съответстваща на формулираната тема;

- Оригиналност и творчески подход;

- Недвусмислено изразяване налична позиция;

- Удачно подбрани аргументи;

- Използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

- Спазване на езиковите норми.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС.

Уведомяваме всички граждани и клиенти на съда, че съгласно писмо с изх. №8010211-1 от 21.11.2018 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Карнобат на 30.11.2018 г. в периода от 9,30 часа до 16,00 часа ще бъде преустановено електрозахранването към Районен съд – Карнобат, поради извършване на планови ремонтни дейности.

Ден на отворени врати

Районен съд Карнобат Ви кани да ни посетите в деня на отворените врати на 16.04.2016 година /понеделник/ от 11:00 часа в сградата на съдебната палата.

 


Какво да очакват гостите на съда:

1. Ще ви запознаем с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация.

2. Разглеждане на службите в съда - регистратура, деловодства, кабинети, съдебни зали.

3. За групите от ученици - административния ръководител ще ги запознае със структурата на институцията, спецификата на работа на магистратите, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

4. Отговор на конкретно поставени въпроси без да се обсъждат конкретни дела или да се дават съвети за решаване на конкретни проблеми.

Можете да поставите предварително Ваши въпроси на телефон: 0559/2 28 67 и на електронна поща : rs_karnobat@mail.bg.

Над 200 ученици от град Карнобат се запознаха с рисковете от наркотиците

Началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в Митница Аерогара София г-н Стефан Бакалов и неговият екип, заедно със специално обученото митническо куче Епси, гостуваха на учениците от град Карнобат по покана на Районен съд – Карнобат. Инициативата е в изпълнение на съвместна образователна програма на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2017/2018 г. Участваха над 200 ученици от четвърти до дванадесети клас от всичките четири училища на територията на града. Събитието се проведе на 29.03.2018 г. от 13,00 часа и протече в няколко части - в залата на читалище „Димитър Полянов“ и на площада пред читалището, след което продължи в СУ „ Христо Ботев“. Председателят на съда г-жа Татяна Станчева-Иванова запозна присъстващите с инициативата и благодари на Агенция „Митници“ и на ръководствата на училищата за участието. Началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в Митница Аерогара София, г-н Стефан Бакалов запозна учениците с функциите и дейността на митническите служители в борбата срещу наркотиците, какви са видовете наркотици, рисковете за здравето и живота от употребата им. Учениците влязоха в ролята на митничари и тестваха с полеви наркотест различни наркотични вещества. Запознаха се с техники за самоотбрана и получиха полезна информация как да се предпазват от опити за „зарибяване“ с наркотични вещества. Стефан Бакалов отговори на много въпроси на учениците, свързани с откриването на различни видове наркотици и как се обучават митническите кучета. На площада пред читалището митническото куче Епси демонстрира откриване на наркотик в пътнически чанти нагледно чрез проиграване на реални ситуации, в които участваха и ученици. Това предизвика много емоции и желание от всички ученици да се включат в демонстрациите.

Районен съд Карнобат

С настоящата инициатива за пореден път Районен съд Карнобат заяви своята ангажираност към информиране на подрастващите относно вредите за здравето, произтичащи от употребата на наркотици от една страна, а, от друга да покаже, че разпространението им е престъпление.

Ден на отворени врати

Районен съд Карнобат Ви кани да ни посетите в деня на отворените врати на 18.04.2017 година /понеделник/ от 11:00 часа в сградата на съдебната палата.

 


Какво да очакват гостите на съда:

1. Разглеждане на съдебната палата и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация.

2. Запознаване на присъстващите с функциите на отделните звена на съда- регистратура, съдебно изпълнителна служба, деловодство, съдебна зала и др.

3. Посрещане на групи от ученици от административния ръководител на съда, който ще ги запознае със структурата и начина на работа на институцията, професията на съдия, със структурата на съдебната система, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на районния съд, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

4. Ще се отговоря на конкретно поставени въпроси, които не касаят дела, както и правни консултации.

Ден на отворени врати

Районен съд Карнобат Ви кани да ни посетите в деня на отворените врати на 18.04.2016 година /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на съдебната палата.

 


Какво да очакват гостите на съда:

1. Разглеждане на съдебната палата и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация.

2. Запознаване на присъстващите с функциите на отделните звена на съда- регистратура, съдебно изпълнителна служба, деловодство, съдебна зала и др.

3. Посрещане на групи от ученици от административния ръководител на съда, който ще ги запознае със структурата и начина на работа на институцията, професията на съдия, със структурата на съдебната система, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на районния съд, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

4. Ще се отговоря на конкретно поставени въпроси, които не касаят дела, както и правни консултации.

 

 

Уеб приложение за достъп до информация за съдебните дела


Изтегли
Достъп до дела

 

Ден на отворени врати

Районен съд Карнобат Ви кани да ни посетите в деня на отворените врати на 26.05.2014 година /понеделник/ от 11:00 часа в сградата на съдебната палата.
Ще ви запознаем с работата на съда, административните функции и структурата на отделните служби.
Молим Ви, да имате предвид, че не можем да обсъждаме конкретните дела или да даваме съвети за решаване на конкретни проблеми.
Можете да поставите предварително Вашите въпроси на телефон: 0559/2-28-67 и на електрона поща : rs_karnobat@mail.bg

От 20.05.2013г. в РС-Карнобат се извършват картови плащания на държавни такси в размер до 20,00лв. без събиране на банкови комисионни, чрез ПОС терминал намиращ се в съдебното деловодство – ет.2. в сградата на съда.