Ден на отворени врати

Районен съд Карнобат Ви кани да ни посетите в деня на отворените врати на 18.04.2017 година /понеделник/ от 11:00 часа в сградата на съдебната палата.

 


Какво да очакват гостите на съда:

1. Разглеждане на съдебната палата и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация.

2. Запознаване на присъстващите с функциите на отделните звена на съда- регистратура, съдебно изпълнителна служба, деловодство, съдебна зала и др.

3. Посрещане на групи от ученици от административния ръководител на съда, който ще ги запознае със структурата и начина на работа на институцията, професията на съдия, със структурата на съдебната система, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на районния съд, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

4. Ще се отговоря на конкретно поставени въпроси, които не касаят дела, както и правни консултации.

Ден на отворени врати

Районен съд Карнобат Ви кани да ни посетите в деня на отворените врати на 18.04.2016 година /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на съдебната палата.

 


Какво да очакват гостите на съда:

1. Разглеждане на съдебната палата и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация.

2. Запознаване на присъстващите с функциите на отделните звена на съда- регистратура, съдебно изпълнителна служба, деловодство, съдебна зала и др.

3. Посрещане на групи от ученици от административния ръководител на съда, който ще ги запознае със структурата и начина на работа на институцията, професията на съдия, със структурата на съдебната система, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на районния съд, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

4. Ще се отговоря на конкретно поставени въпроси, които не касаят дела, както и правни консултации.

 

 

Уеб приложение за достъп до информация за съдебните дела


Изтегли
Достъп до дела

 

Ден на отворени врати

Районен съд Карнобат Ви кани да ни посетите в деня на отворените врати на 26.05.2014 година /понеделник/ от 11:00 часа в сградата на съдебната палата.
Ще ви запознаем с работата на съда, административните функции и структурата на отделните служби.
Молим Ви, да имате предвид, че не можем да обсъждаме конкретните дела или да даваме съвети за решаване на конкретни проблеми.
Можете да поставите предварително Вашите въпроси на телефон: 0559/2-28-67 и на електрона поща : rs_karnobat@mail.bg

От 20.05.2013г. в РС-Карнобат се извършват картови плащания на държавни такси в размер до 20,00лв. без събиране на банкови комисионни, чрез ПОС терминал намиращ се в съдебното деловодство – ет.2. в сградата на съда.