8400 Карнобат
ул. "Георги Димитров" 2

централа: 055925915; 055921132; 055921133
факс: 055922867
председател: 055922864
административен секретар: 055921131
e-mail: rs_karnobat@mail.bg

Председател

Татяна Станчева-Иванова
стая: Председател, етаж 2
телефон: 055922864Районен съдия

Димитър Маринов
етаж 3

Районен съдия

Мариела Иванова
етаж 3

Районен съдия

Красимир Сотиров
етаж 3

Районен съдия

Георги Добрев
етаж 3

Съдия по вписванията

Руси Атанасов
етаж 1

Съдия по вписванията

Стела Беширова
етаж 1

Държавен съдебен изпълнител

Анна Димитрова
етаж 3
e-mail: dsi_karnobat@mail.bg

Административен секретар

Невена Маврова
стая: Адм.секретар, етаж 2
телефон: 055921131
e-mail: rs_karnobat@mail.bg

Главен счетоводител

Станислава Йорданова
стая: Счетоводител, етаж 2
телефон: 055921136

Системен администратор

Даниел Вълчев
етаж 2

Съдебен секретар

Веска Христова
етаж 3
e-mail: scrs_karnobat@mail.bg

Съдебен секретар

Галина Милкова
етаж 3
e-mail: scrs_karnobat@mail.bg

Съдебен секретар

Дарина Енева
етаж 3
e-mail: scrs_karnobat@mail.bgБюро съдимост

Светлана Маринова
етаж 1
телефон: 055921135

Деловодител ГД

Десислава Доганова
стая: Деловодство, етаж 2
телефон: 055921133
e-mail: gdrs_karnobat@mail.bg

Деловодител НК

Дияна Стайкова
стая: Деловодство, етаж 2
телефон: 055921132
e-mail: nkrs_karnobat@mail.bg

Деловодител ГД

Павлина Желева
стая: Деловодство, етаж 2
телефон: 055925915
e-mail: gdrs_karnobat@mail.bg

Деловодител ДСИ

Ганка Георгиева
стая: ДСИ, етаж 3
телефон: 055922861
e-mail: dsi_karnobat@mail.bg

Деловодител ДСИ

Светла Кръстева
стая: ДСИ, етаж 3
телефон: 055922861
e-mail: dsi_karnobat@mail.bg

Деловодител ДСИ

Костадинка Станева
стая: ДСИ, етаж 3
телефон: 055922861
e-mail: dsi_karnobat@mail.bg