8400 Карнобат
ул. "Георги Димитров" 2

централа: 0559 25915
факс: 0559 22867
председател: 0559 22864
административен секретар: 0559 22867
e-mail: rs_karnobat@mail.bg

Председател

Татяна Станчева-Иванова
стая: Председател, етаж 2
телефон: 0559 22864

Районен съдия

Александра Коева
етаж 3

Районен съдия

Димитър Маринов
етаж 3

Районен съдия

Мариела Иванова
етаж 3

Съдия по вписванията

Руси Атанасов
етаж 1

Съдия по вписванията

Стела Беширова
етаж 1

Държавен съдебен изпълнител

Анна Димитрова
етаж 3
e-mail: dsi_karnobat@mail.bg

Административен секретар

Невена Маврова
стая: Адм.секретар, етаж 2
телефон: 0559 22867
e-mail: rs_karnobat@mail.bg

Главен счетоводител

Станислава Йорданова
стая: Счетоводител, етаж 2

Системен администратор

Даниел Вълчев
етаж 2

Съдебен секретар

Веска Христова
етаж 3
e-mail: scrs_karnobat@mail.bg

Съдебен секретар

Галина Милкова
етаж 3
e-mail: scrs_karnobat@mail.bg

Съдебен секретар

Дарина Енева
етаж 3
e-mail: scrs_karnobat@mail.bgБюро съдимост

Светлана Маринова
етаж 1

Архивар

Десислава Доганова
стая: Архив, етаж 2

Деловодител НК

Дияна Стайкова
стая: Деловодство, етаж 2
телефон: 0559 25915
e-mail: nkrs_karnobat@mail.bg

Деловодител ГД

Павлина Желева
стая: Деловодство, етаж 2
телефон: 0559 25915
e-mail: gdrs_karnobat@mail.bg

Деловодител ДСИ

Ганка Георгиева
стая: ДСИ, етаж 3
телефон: 0559 22861
e-mail: dsi_karnobat@mail.bg

Деловодител ДСИ

Марияна Тасева
стая: ДСИ, етаж 3
телефон: 0559 22861
e-mail: dsi_karnobat@mail.bg

Деловодител ДСИ

Костадинка Станева
стая: ДСИ, етаж 3
телефон: 0559 22861
e-mail: dsi_karnobat@mail.bg