РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ - насрочени дела

Районен съд - Карнобат
Справка за насрочени дела
за периода от 4.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 1267/2017 Искове за развод и недействителност на брака К.Л.В. З.К.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
4.12.2017 13:30, ЗАЛА 1
2 АНД No 428/2017 МВР Р.К.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
5.12.2017 10:30, ЗАЛА 1
3 АНД No 429/2017 МВР Р.К.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
5.12.2017 11:00, ЗАЛА 1
4 АНД No 430/2017 МВР Р.К.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
5.12.2017 11:30, ЗАЛА 1
5 АНД No 407/2017 КАТ Е.Х.М. РУП - КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
5.12.2017 11:45, ЗАЛА 1
6 Гражданско дело No 597/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ПОЛАРМУРМАН ООД И.Д.И.,
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ПЧЕЛА
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
6.12.2017 10:30, ЗАЛА 3
7 НОХД No 202/2017 Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
В.Т.Ч. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
6.12.2017 11:15, ЗАЛА 3
8 Гражданско дело No 738/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КРЕДИ ЙЕС ООД Р.И.Р.,
Д.М.Ж.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
7.12.2017 10:30, ЗАЛА 3
9 АНД No 440/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
И.С.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
7.12.2017 11:30, ЗАЛА 1
10 ЧНД No 436/2017 Производство по молби за реабилитация К.П.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
7.12.2017 13:30, ЗАЛА 1
11 НОХД No 422/2017 Изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, тежко или трайно увреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Д.Д.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
7.12.2017 14:00, ЗАЛА 3
12 Гражданско дело No 1093/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.М.Ч. Д.А.Г. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
11.12.2017 10:00, ЗАЛА 2
13 НОХД No 469/2017 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Д.К.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
11.12.2017 13:00, ЗАЛА 1
14 Гражданско дело No 958/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.С.А. М.Ц. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
12.12.2017 10:00, ЗАЛА 2
15 НЧХД No 416/2017 Лека телесна повреда К.Т.С. Д.Д.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
12.12.2017 11:00, ЗАЛА 2
16 АНД No 415/2017 РДГ Г.М.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
12.12.2017 12:00, ЗАЛА 2
17 Гражданско дело No 996/2017 Делба Ж.С.Г.,
Д.С.Т.
С.К.Т.,
И.К.Т.,
С.К.С.,
Г.Д.С.,
Н.Д.С.,
Р.И.К.,
С.И.Д.,
Г.И.Й.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.12.2017 10:00, ЗАЛА 2
18 Гражданско дело No 637/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " НАРКООП " -КАРНОБАТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА - МИНИСТЪРА НА РРБ СОФИЯ,
ОБЛАСТНА УПРАВА БУРГАС
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.12.2017 10:30, ЗАЛА 2
19 Гражданско дело No 777/2017 Делба М.Х.И. И.П.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.12.2017 11:00, ЗАЛА 2
20 Гражданско дело No 550/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Р.Д.Д.,
Т.А.К.,
Д.К.Д.,
Й.Д.С.,
В.И.Д.,
И.Ж.Д.,
Р.Д.Р.,
И.К.Д.,
Н.П.Д.,
Е.Д.К.,
С.К.Ф.,
К.Д.К.,
К.Х.Д.,
Й.И.Д.,
И.Д.Ж.,
Ж.Д.И.
И.Д.Я.,
Д.Д.Д.,
С.Х.Х.,
Р.Х.З.,
Й.К.Н.,
С.Г.М.,
Т.Г.С.,
Г.А.К.,
Т.А.К.,
Т.Ж.Д.,
Д.К.П.,
С.К.Д.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
15.12.2017 10:00, ЗАЛА 2
21 Гражданско дело No 9/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН М.Д.Д.,
М.М.Д.
Н.Н.Ф.,
С.Г.А.,
Д.Г.Д.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
18.12.2017 13:00, ЗАЛА 2
22 Гражданско дело No 741/2017 Искове за недействителност на правни сделки БИО ТЕРРА ООД НИКОВА КЪЩА ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
18.12.2017 13:30, ЗАЛА 1
23 Гражданско дело No 920/2017 Искове за развод и недействителност на брака Н.Д.М. И.Г.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
18.12.2017 13:30, ЗАЛА 2
24 НОХД No 432/2017 Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Д.Х.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
18.12.2017 13:30, ЗАЛА 1
25 АНД No 433/2017 МВР Г.Ю.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
19.12.2017 10:30, ЗАЛА 1
26 АНД No 434/2017 МВР П.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
19.12.2017 11:00, ЗАЛА 1
27 ЧГД No 742/2017 Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД Й.И.П.,
Н.П.П.,
И.П.Ж.,
Ц.П.Е.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.12.2017 10:30, ЗАЛА 3
28 Гражданско дело No 586/2017 Искове по КЗ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.12.2017 11:15, ЗАЛА 3
29 Гражданско дело No 570/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Ч.Н.,
П.И.Н.,
М.С.Н.,
И.С.Н.
И.Д.Д.,
А.Р.Д.,
С.Р.А.,
Д.М.А.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.12.2017 11:30, ЗАЛА 3
30 Гражданско дело No 1027/2017 Искове за развод и недействителност на брака Б.М.Х. К.С.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.12.2017 11:50, ЗАЛА 3
31 Гражданско дело No 1046/2017 Искове за развод и недействителност на брака Е.Р.М. М.А.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.12.2017 11:55, ЗАЛА 3
32 НЧХД No 457/2017 Лека телесна повреда В.Ж.Ж. Ж.К.К.,
К.А.К.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
20.12.2017 13:30, ЗАЛА 1
33 Гражданско дело No 970/2017 Искове за трудово възнаграждение Л.Д.П. ГАРДЕНИЯ- 077 ЕООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.12.2017 11:00, ЗАЛА 3
34 Гражданско дело No 999/2017 Искове по СК - издръжка, изменение В.П.Ж. П.Ж.Ж. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.12.2017 11:30, ЗАЛА 3