РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ - насрочени дела

Районен съд - Карнобат
Справка за насрочени дела
за периода от 9.10.2017г. до 20.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 1128/2017 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ К.И.С. А.Й.Т. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
10.10.2017 11:00, ЗАЛА 3
2 Гражданско дело No 719/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ ЕАД Т.9.- В.Т. ЕТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
10.10.2017 11:15, ЗАЛА 1
3 Гражданско дело No 163/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Ц.Д.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
10.10.2017 14:00, ЗАЛА 1
4 Гражданско дело No 947/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.И.Д.,
Г.Д.В.,
Д.Д.И.
Д.Р.И.,
Т.И.И.,
Д.И.И.,
А.И.А.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
10.10.2017 14:30, ЗАЛА 1
5 АНД No 278/2017 МВР К.Й.М. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
11.10.2017 10:30, ЗАЛА 3
6 АНД No 279/2017 МВР С.Р.И. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
11.10.2017 10:50, ЗАЛА 3
7 Гражданско дело No 291/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ф.Е.Й. А.Ж.Й. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
11.10.2017 11:10
8 Гражданско дело No 275/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРИМЕКС ЕООД ФОРМУЛА - 2 - ЕООД ГРАД КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
11.10.2017 11:30
9 АНД No 329/2017 МВР Е.Г.Г. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГРАД БУРГАС
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
12.10.2017 10:30, ЗАЛА 3
10 АНД No 335/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
12.10.2017 10:50, ЗАЛА 3
11 АНД No 336/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
12.10.2017 11:10, ЗАЛА 3
12 Гражданско дело No 987/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.Р.Р. Д.Т.К.,
Д.О.Т.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
12.10.2017 11:30, ЗАЛА 1
13 Гражданско дело No 599/2017 Искове за развод и недействителност на брака Х.К.Д. Ф.Б.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
12.10.2017 11:30
14 АНД No 339/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
12.10.2017 11:30, ЗАЛА 3
15 АНД No 338/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
12.10.2017 11:50, ЗАЛА 3
16 Гражданско дело No 479/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Г.Т.Г. ЗПК НИВА С.СЪРНЕВО Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
12.10.2017 11:55, ЗАЛА 3
17 НОХД No 168/2017 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.М.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
16.10.2017 10:30, ЗАЛА 1
18 Гражданско дело No 918/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Д.Й.Ч. Й.Д.Ч. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
17.10.2017 9:30, ЗАЛА 2
19 Гражданско дело No 777/2017 Делба М.Х.И. И.П.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
17.10.2017 10:00, ЗАЛА 2
20 Гражданско дело No 651/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Й.В.К. ТРАНСПРОГРЕС 97 ЕООД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
17.10.2017 10:30, ЗАЛА 2
21 ЧГД No 721/2017 Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД   Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
17.10.2017 10:30, ЗАЛА 1
22 ЧГД No 617/2017 Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД Х.Н.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
17.10.2017 11:00, ЗАЛА 1
23 АНД No 346/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
17.10.2017 11:00, ЗАЛА 2
24 АНД No 347/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
17.10.2017 11:00, ЗАЛА 2
25 Гражданско дело No 568/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Р.С.А. З.М.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
17.10.2017 11:30, ЗАЛА 1
26 Гражданско дело No 819/2017 Искове за развод и недействителност на брака И.А.И. Е.И.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
17.10.2017 11:30
27 Гражданско дело No 292/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Н.К.,
Х.Н.К.,
П.Н.К.,
В.Н.К.
ЗКПУ ЛУДА КАМЧИЯ-94,
П.Х.К.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
17.10.2017 11:45, ЗАЛА 1
28 АНД No 331/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ Д.Х.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
17.10.2017 13:30, ЗАЛА 2
29 АНД No 333/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Д.Ф.Я. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
17.10.2017 13:45, ЗАЛА 2
30 АНД No 183/2017 МВР П.Т.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
17.10.2017 14:00, ЗАЛА 1
31 АНД No 341/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Г.А.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
17.10.2017 14:00, ЗАЛА 2
32 АНД No 264/2017 РИОСВ В.П.П. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
18.10.2017 10:30, ЗАЛА 1
33 АНД No 334/2017 КФН МОНИ 2014 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
18.10.2017 10:30, ЗАЛА 3
34 АНД No 344/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
18.10.2017 10:50, ЗАЛА 3
35 АНД No 185/2017 Агенция "Митници" В.Т.И. АГЕНЦИЯ " МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
18.10.2017 11:00, ЗАЛА 1
36 АНД No 345/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
18.10.2017 11:10, ЗАЛА 3
37 Гражданско дело No 604/2017 Искове за развод и недействителност на брака М.Х.К. А.М.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
18.10.2017 11:30, ЗАЛА 1
38 Гражданско дело No 986/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП " ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД С.М.С.,
Н.М.С.,
В.М.С.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
18.10.2017 11:30, ЗАЛА 3
39 АНД No 376/2017 РДГ Б.Г.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
18.10.2017 11:50, ЗАЛА 3
40 ЧНД No 384/2017 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
И.С.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
18.10.2017 14:00, ЗАЛА 3
41 Гражданско дело No 798/2017 Искове за развод и недействителност на брака З.А.К. П.К.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
19.10.2017 10:00
42 АНД No 351/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
К.Р.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.10.2017 10:30, ЗАЛА 3
43 Гражданско дело No 789/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.Т.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
19.10.2017 11:00, ЗАЛА 2
44 АНД No 352/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.С.В. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.10.2017 11:00, ЗАЛА 3
45 АНД No 357/2017 МВР Г.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.10.2017 11:10, ЗАЛА 3
46 Гражданско дело No 455/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.В.Ч.,
Д.В.Ч.
П.К.Н.,
Д.Д.Н.,
М.К.Н.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
19.10.2017 11:30, ЗАЛА 2
47 АНД No 358/2017 МВР Г.И.М. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.10.2017 11:30, ЗАЛА 3
48 АНД No 359/2017 МВР Г.И.М. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.10.2017 11:50, ЗАЛА 3
49 Гражданско дело No 424/2017 Делба Г.А.М. М.Х.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.10.2017 11:55, ЗАЛА 3
50 АНД No 360/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.
Ф.А.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
19.10.2017 13:30, ЗАЛА 2
51 НОХД No 363/2017 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
А.М.Й. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
19.10.2017 14:00, ЗАЛА 2
52 Гражданско дело No 9/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН М.Д.Д.,
М.М.Д.
Н.Н.Ф.,
С.Г.А.,
Д.Г.Д.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
19.10.2017 14:30, ЗАЛА 2