РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ - насрочени дела

Районен съд - Карнобат
Справка за насрочени дела
за периода от 3.9.2018г. до 21.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 160/2018 Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Р.С.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
4.9.2018 11:00, ЗАЛА 1
2 АНД No 257/2018 МВР А.М.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
4.9.2018 13:30, ЗАЛА 1
3 АНД No 258/2018 МВР А.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
4.9.2018 13:40, ЗАЛА 1
4 АНД No 277/2018 РДГ В.Я.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
4.9.2018 13:50, ЗАЛА 1
5 АНД No 431/2017 РДГ Д.Д.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
4.9.2018 14:00, ЗАЛА 1
6 АНД No 266/2018 РДГ М.Г.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
4.9.2018 14:00, ЗАЛА 1
7 НОХД No 332/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
М.Н.Т. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
4.9.2018 14:00, ЗАЛА 3
8 АНД No 270/2018 Агенция "Митници" К.Х.Х. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
4.9.2018 14:15, ЗАЛА 1
9 НОХД No 211/2018 Кражба М.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
П.А.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
5.9.2018 11:00, ЗАЛА 1
10 АНД No 307/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Е.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
5.9.2018 13:00, ЗАЛА 1
11 НОХД No 88/2018 Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Н.С.Б. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
10.9.2018 13:00, ЗАЛА 1
12 АНД No 322/2018 НАП ЕТ С.9.- А.Ч. ТД НАП БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
11.9.2018 10:30, ЗАЛА 1
13 Гражданско дело No 970/2018 Искове за развод и недействителност на брака Г.М.Ю. Ю.Х.Ю. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
18.9.2018 11:30, ЗАЛА 3
14 Гражданско дело No 708/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Г.Й. БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД - ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
18.9.2018 14:00, ЗАЛА 3
15 АНД No 234/2018 МВР Б.Г.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.9.2018 10:30, ЗАЛА 3
16 Гражданско дело No 1477/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. З.М.Д. С.Х.В.,
Р.Х.В.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.9.2018 11:10, ЗАЛА 3
17 Гражданско дело No 72/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Н.К. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.9.2018 11:30, ЗАЛА 3
18 Гражданско дело No 98/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД А.И.И.,
Е.В.И.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.9.2018 11:50, ЗАЛА 3
19 Гражданско дело No 729/2018 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Н.Ж.Н.,
С.Ж.Н.,
П.К.Н.,
К.С.К.,
П.С.С.,
А.П.Х.,
В.М.Й.,
Г.С.Г.,
Н.Х.Б.,
З.Х.М.,
Г.Х.Я.,
М.Х.И.
  Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.9.2018 11:55, ЗАЛА 3
20 Гражданско дело No 575/2018 Искове по СК - издръжка, изменение М.З.Н. З.Р.Н. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.9.2018 14:15, ЗАЛА 3
21 Гражданско дело No 849/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.К.П. К.С.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
19.9.2018 14:30, ЗАЛА 3
22 Гражданско дело No 85/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Д.А.К.,
В.Н.Т.,
Н.В.Т.
Н.В.Т.,
В.Н.Т.,
Д.А.К.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
20.9.2018 10:00, ЗАЛА 2
23 Гражданско дело No 332/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.М.М. И.С.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
20.9.2018 10:30, ЗАЛА 2
24 АНД No 335/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.9.2018 10:30, ЗАЛА 3
25 АНД No 372/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.9.2018 10:50, ЗАЛА 3
26 Гражданско дело No 1268/2017 Искове по ЗУЕС Т.В.М.,
В.Т.М.
П.З.И.,
Д.Х.В.,
Д.Д.К.,
Н.Д.Г.,
И.Д.Х.,
И.Х.Д.,
Н.Р.Д.,
О.М.Г.,
Т.К.К.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
20.9.2018 11:00, ЗАЛА 2
27 АНД No 368/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.9.2018 11:10, ЗАЛА 3
28 Гражданско дело No 1022/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН ПК НАРКООП ГР.КАРНОБАТ ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.9.2018 11:30, ЗАЛА 3
29 АНД No 219/2018 ИААА Т.Г.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"КД-ДАИ" ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
20.9.2018 11:30, ЗАЛА 2
30 АНД No 271/2018 Агенция "Митници" ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ "ИВА- ИВАН ВЕЛЧЕВ" АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
20.9.2018 11:45, ЗАЛА 2
31 Гражданско дело No 1483/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КАМТ АД ГР.КАРНОБАТ ДАР АГРО ООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.9.2018 11:55, ЗАЛА 3
32 Гражданско дело No 275/2018 Делба З.М.К.,
Д.С.К.
М.С.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
20.9.2018 12:00, ЗАЛА 2
33 НОХД No 263/2018 Изнасилване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Н.И.Н. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
20.9.2018 13:30, ЗАЛА 2
34 НОХД No 201/2018 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Е.Е.Л. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.9.2018 14:30, ЗАЛА 3
35 НОХД No 458/2017 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Д.В.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.9.2018 14:00, ЗАЛА 3