РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ - насрочени дела

Районен съд - Карнобат
Справка за насрочени дела
за периода от 4.6.2018г. до 24.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 793/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.К.К.,
М.К.Т.,
М.Т.Н.,
Л.К.К.,
В.Б.К.,
В.Ж.И.,
Г.Ж.В.,
И.Г.Т.,
Д.Г.М.,
Г.Г.Т.
ФЕНИКС ГАРАНТ ООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
7.6.2018 10:30, ЗАЛА 3
2 Гражданско дело No 1365/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение К.Г.Г. АГРАР СЕЛО ПРИЛЕП ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
12.6.2018 10:30, ЗАЛА 1
3 Гражданско дело No 187/2018 Искове за развод и недействителност на брака И.М.Ч. И.Ч. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
12.6.2018 13:00, ЗАЛА 1
4 ЧНД No 153/2018 Производство по чл.24 от ЗБППМН МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БППМН ГР.КАРНОБАТ Е.А.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
12.6.2018 14:00, ЗАЛА 1
5 Гражданско дело No 1324/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.М.К.,
Ф.Х.Я.,
С.Б.К.,
Ф.А.К.
С.Б.К.,
Ф.А.К.,
В.М.К.,
Ф.Х.Я.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
13.6.2018 10:30, ЗАЛА 3
6 Гражданско дело No 1022/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН ПК НАРКООП ГР.КАРНОБАТ ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
13.6.2018 11:50, ЗАЛА 3
7 НОХД No 212/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
А.А.У. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
13.6.2018 13:00, ЗАЛА 1
8 Гражданско дело No 85/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Д.А.К.,
В.Н.Т.,
Н.В.Т.
Н.В.Т.,
В.Н.Т.,
Д.А.К.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.6.2018 10:00
9 Гражданско дело No 476/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ГР.СУНГУРЛАРЕ Г.С.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
14.6.2018 10:30, ЗАЛА 3
10 Гражданско дело No 424/2018 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Д.С.Д. МЛАДОСТ АД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.6.2018 11:00, ЗАЛА 2
11 Гражданско дело No 285/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТАВЕН АД -СЛИВЕН АГРОВИН ООД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.6.2018 11:30, ЗАЛА 2
12 Гражданско дело No 529/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.А.Х. Н.Р.Ц. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.6.2018 12:00, ЗАЛА 2
13 НОХД No 194/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
В.С.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.6.2018 13:30, ЗАЛА 2
14 АНД No 175/2018 ДИТ МЛАДОСТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.6.2018 14:00, ЗАЛА 3
15 АНД No 178/2018 ДИТ МЛАДОСТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.6.2018 14:00, ЗАЛА 2
16 АНД No 184/2018 ДИТ МЛАДОСТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.6.2018 14:00, ЗАЛА 2
17 АНД No 188/2018 ДИТ МЛАДОСТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.6.2018 14:00, ЗАЛА 2
18 НОХД No 170/2018 Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.3 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Л.Д.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
14.6.2018 14:30, ЗАЛА 3
19 Гражданско дело No 608/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Х.М.А.,
Д.З.А.
Д.И.И.,
И.К.И.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.6.2018 10:30, ЗАЛА 3
20 Гражданско дело No 1477/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. З.М.Д. С.Х.В.,
Р.Х.В.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.6.2018 10:50, ЗАЛА 3
21 АНД No 465/2017 МВР В.Х.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.6.2018 11:00, ЗАЛА 3
22 Гражданско дело No 72/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Н.К. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.6.2018 11:30, ЗАЛА 3
23 Гражданско дело No 1604/2017 Искове по СК - издръжка, изменение С.Ф.Б. Ф.С.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.6.2018 11:50, ЗАЛА 3