РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ - насрочени дела

Районен съд - Карнобат
Справка за насрочени дела
за периода от 19.2.2018г. до 4.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 616/2016 Делба К.С.Т. Г.С.Р.,
К.С.Р.,
Й.К.К.,
М.Т.К.,
М.И.К.,
К.И.К.,
М.М.С.,
С.Е.К.,
К.Г.К.,
М.Г.Ф.,
С.М.С.,
М.С.М.,
Ц.С.С.,
Г.М.С.,
Д.Б.С.,
Д.С.С.,
С.Ж.Д.,
Д.Ж.С.,
Г.С.Д.,
Г.М.Ч.,
С.И.Д.,
Г.Д.Г.,
Н.Г.Д.,
И.Г.Д.,
С.Г.Й.,
В.Г.Д.,
С.В.Т.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
20.2.2018 10:00, ЗАЛА 2
2 Гражданско дело No 1322/2017 Искове за трудово възнаграждение М.Г.С. ЕКСПРЕС - Г.К. ЕООД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
20.2.2018 11:00, ЗАЛА 2
3 НОХД No 276/2017 Вещно укривателство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Х.Н.Д.,
А.Ю.А.,
И.Х.И.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
20.2.2018 14:00, ЗАЛА 2
4 Гражданско дело No 476/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ГР.СУНГУРЛАРЕ Г.С.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.2.2018 11:00, ЗАЛА 3
5 ЧГД No 720/2017 Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД М.М.Х.,
Я.К.Х.,
А.К.Х.,
М.К.Г.,
М.Г.Д.,
К.Г.Х.,
Я.Г.Х.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
22.2.2018 10:30, ЗАЛА 3
6 НОХД No 1/2018 Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Р.П.Ж. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
22.2.2018 11:00, ЗАЛА 3
7 Гражданско дело No 1394/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Х.Я.И. Я.А.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
26.2.2018 11:00, ЗАЛА 1
8 Гражданско дело No 1166/2017 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ Д.Ц.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
26.2.2018 11:30, ЗАЛА 1
9 Гражданско дело No 1194/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Ж.С.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
26.2.2018 13:00, ЗАЛА 1
10 Гражданско дело No 1378/2017 Искове за развод и недействителност на брака М.И.У. Т.К.У. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
26.2.2018 14:00, ЗАЛА 1
11 Гражданско дело No 1150/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Р.А.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
27.2.2018 10:00, ЗАЛА 2
12 АНД No 2/2018 МВР К.П.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
28.2.2018 10:30, ЗАЛА 1
13 АНД No 19/2018 МВР А.П.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
28.2.2018 10:30, ЗАЛА 3
14 Гражданско дело No 207/2016 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.Н.М.,
Н.Н.Т.
М.Д.Д.,
Р.Д.П.,
И.Д.Д.,
Ж.Г.Д.,
В.Г.Я.,
Д.Г.Д.,
Д.С.Д.,
П.Я.Д.,
Р.Т.Г.,
С.Т.Д.,
С.И.Д.,
Д.З.З.,
В.З.З.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
28.2.2018 10:50, ЗАЛА 3
15 Гражданско дело No 608/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Х.М.А.,
Д.З.А.
Д.И.И. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
28.2.2018 11:00, ЗАЛА 3
16 АНД No 438/2017 ДАМТН ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР. СОФИЯ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
28.2.2018 11:00, ЗАЛА 1
17 Гражданско дело No 180/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Р.Ж.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
28.2.2018 11:30, ЗАЛА 3
18 АНД No 431/2017 РДГ Д.Д.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
28.2.2018 11:45, ЗАЛА 1
19 Административно дело (ГО) No 1/2017 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА В.Е.Ч.   Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
28.2.2018 13:00, ЗАЛА 1
20 Административно дело (ГО) No 2/2017 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА В.Е.Ч.   Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
28.2.2018 13:15, ЗАЛА 1
21 Гражданско дело No 586/2017 Искове по КЗ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
1.3.2018 10:30, ЗАЛА 3
22 Гражданско дело No 984/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Г.Д.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
1.3.2018 10:30, ЗАЛА 3
23 Гражданско дело No 656/2017 Делба Н.И.Х.,
М.М.Й.,
П.Б.З.,
М.Д.З.,
Д.К.И.,
П.М.М.,
Д.И.И.,
М.Т.И.,
З.Д.Н.
ДИЛЕС 2000 ЕООД,
К.И.Д.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
1.3.2018 10:50, ЗАЛА 3
24 Гражданско дело No 979/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н.А.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
1.3.2018 10:50, ЗАЛА 3
25 Гражданско дело No 972/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ Ф.Р.М.,
К.А.М.,
Г.А.М.,
Е.А.М.,
М.А.П.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
1.3.2018 11:10, ЗАЛА 3
26 Гражданско дело No 1030/2017 Искове за развод и недействителност на брака Н.Л. П.С.Р. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
1.3.2018 11:30, ЗАЛА 3