РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ - насрочени дела

Районен съд - Карнобат
Справка за насрочени дела
за периода от 23.9.2019г. до 20.10.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 137/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
И.Е.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
24.9.2019 10:00, ЗАЛА 2
2 АНД No 182/2019 Общини Й.А.И. ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
24.9.2019 10:30, ЗАЛА 1
3 Гражданско дело No 295/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Б.С. Й.Б.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
24.9.2019 11:00, ЗАЛА 1
4 Гражданско дело No 381/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Ф.С.Х.,
М.Р.Ш.,
У.Р.Ч.,
Ф.Х.Х.,
Ш.И.Х.,
А.И.Х.,
Ф.И.Ш.,
Ю.Д.Х.,
М.Д.Х.,
А.Д.С.,
И.Д.А.,
А.И.О.,
Ф.И.А.,
А.И.М.,
Х.Ю.И.,
Е.Х.Ю.,
Х.Х.Ю.,
И.Х.Ю.
А.А.Х.,
И.Х.Х.,
Ф.Х.Х.,
А.Х.Ю.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
24.9.2019 13:30, ЗАЛА 1
5 Гражданско дело No 1140/2017 Делба В.А.А.,
И.А.А.
К.Д.Д.,
Р.Д.Д.,
Т.И.Д.,
Т.И.Д.,
Н.П.К.,
Д.С.К.,
Н.С.К.,
К.Д.К.,
С.И.М.,
К.И.С.,
И.Г.Ц.,
В.Г.Ц.,
З.К.К.,
Н.П.К.,
Х.Ц.И.,
И.К.К.,
С.Д.Т.,
С.Т.П.,
С.Д.К.,
Т.М.К.,
Р.М.К.,
Р.Х.А.,
М.Д.А.,
Т.К.А.,
Д.И.К.,
П.В.Ц.,
С.В.Ц.,
К.В.Ц.,
Й.Р.А.К.,
А.Д.Д.,
С.Д.К.,
М.Д.Б.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
24.9.2019 14:30, ЗАЛА 1
6 АНД No 163/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.Д.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
24.9.2019 15:30, ЗАЛА 1
7 АНД No 178/2019 Други административни от наказателен характер дела Н.Т.Г. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГРАД СОФИЯ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
24.9.2019 15:40, ЗАЛА 1
8 Гражданско дело No 350/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Т.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
25.9.2019 10:30, ЗАЛА 3
9 Гражданско дело No 1475/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД А.М.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
25.9.2019 10:50, ЗАЛА 3
10 АНД No 177/2019 РДГ Д.Д.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
25.9.2019 10:50, ЗАЛА 3
11 АНД No 176/2019 РДГ М.П.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
25.9.2019 11:10, ЗАЛА 3
12 Гражданско дело No 440/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.В.С. К.С.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
25.9.2019 11:30, ЗАЛА 3
13 Гражданско дело No 294/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД С.Х.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
26.9.2019 10:00, ЗАЛА 2
14 Гражданско дело No 351/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД С.К.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
26.9.2019 10:00, ЗАЛА 2
15 НОХД No 134/2019 Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
К.В.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
26.9.2019 10:30, ЗАЛА 2
16 Гражданско дело No 448/2019 Искове за трудово възнаграждение Д.Г.В.,
С.Д.В.
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЦЕРКОВСКИ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
26.9.2019 10:50, ЗАЛА 3
17 Гражданско дело No 446/2019 Искове за развод и недействителност на брака М.А.М. Х.М.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
26.9.2019 11:10, ЗАЛА 3
18 Гражданско дело No 578/2018 Делба С.Ж.Н. Р.Ж.Е. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
26.9.2019 11:30, ЗАЛА 3
19 Гражданско дело No 12/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Г.А.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
26.9.2019 11:30, ЗАЛА 3
20 Гражданско дело No 1588/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТ К.Т.К. Г.Н.И. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
26.9.2019 11:55, ЗАЛА 3
21 Гражданско дело No 472/2019 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Б.Г.Б. А.И.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
26.9.2019 11:55, ЗАЛА 3
22 НОХД No 131/2019 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.Д.О. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
26.9.2019 13:30, ЗАЛА 2
23 НОХД No 242/2019 Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
И.К.И. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
26.9.2019 14:30, ЗАЛА 3
24 ЧГД No 768/2019 Други частни производства СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД   Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
27.9.2019 14:00, ЗАЛА 1
25 ЧГД No 1032/2019 Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО С.Ш.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
27.9.2019 14:00, ЗАЛА 3
26 АНД No 225/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Т.С.С. Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
30.9.2019 10:00, ЗАЛА 2
27 Гражданско дело No 833/2019 Искове по СК - издръжка, изменение К.Н.З. Б.Б.З.,
И.К.З.,
Н.К.З.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
1.10.2019 10:00, ЗАЛА 1
28 НОХД No 321/2018 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
В.И.Б.,
П.Й.Д.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
1.10.2019 10:00, ЗАЛА 2
29 Гражданско дело No 576/2019 Искове за развод и недействителност на брака Д.Л.М. С.С.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
1.10.2019 10:30, ЗАЛА 1
30 Гражданско дело No 504/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ "-КАРНОБАТ А.М.Я. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
1.10.2019 11:00, ЗАЛА 1
31 Гражданско дело No 546/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРИМЕКС ЕООД ЯНИ-РЕНИ 2013 ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
1.10.2019 11:15, ЗАЛА 1
32 АНД No 185/2019 МВР С.С.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГРАД БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
1.10.2019 11:30, ЗАЛА 1
33 Гражданско дело No 1387/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Р.П.,
М.Р.П.,
М.Р.З.,
Н.И.С.
Ю.Д.И.,
А.С.И.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
1.10.2019 13:30, ЗАЛА 3
34 НОХД No 74/2019 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Н.К.Ц. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
1.10.2019 14:30, ЗАЛА 1
35 Гражданско дело No 483/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД И.Б.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
2.10.2019 10:30, ЗАЛА 3
36 Гражданско дело No 825/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Е.В.С. З.С.Д. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
2.10.2019 10:30, ЗАЛА 1
37 Гражданско дело No 1441/2018 Делба П.В.М. Г.Б.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
2.10.2019 10:50, ЗАЛА 3
38 Гражданско дело No 1044/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД А.Я.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
2.10.2019 11:00, ЗАЛА 3
39 НОХД No 203/2019 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Г.Н.Г.,
М.Р.И.
Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
2.10.2019 11:00, ЗАЛА 1
40 Гражданско дело No 746/2019 Облигационни искове между съсобственици ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД А.А.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
2.10.2019 11:10, ЗАЛА 3
41 Гражданско дело No 1129/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД М.Т.Г.,
С.Н.Л.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
2.10.2019 11:30, ЗАЛА 3
42 Гражданско дело No 738/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.В.Н. Ю.Р.Н.,
Я.Г.Н.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
2.10.2019 11:30, ЗАЛА 3
43 Гражданско дело No 202/2019 Делба Н.В.Т. Р.Д.Д.,
С.Д.К.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
2.10.2019 11:50, ЗАЛА 3
44 ЧНД No 246/2019 Производство по молби за реабилитация Ж.Н.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
2.10.2019 14:00, ЗАЛА 2
45 Гражданско дело No 1038/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.И.Д. Р.Д.Р. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
3.10.2019 10:30, ЗАЛА 3
46 НОХД No 181/2019 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
С.К.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
3.10.2019 10:30, ЗАЛА 1
47 Гражданско дело No 456/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР М.В.Н. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
3.10.2019 10:50, ЗАЛА 3
48 Гражданско дело No 439/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.М.М. Н.К.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
3.10.2019 11:10, ЗАЛА 3
49 АНД No 174/2019 МВР П.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГР. КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
3.10.2019 11:55, ЗАЛА 3
50 Гражданско дело No 908/2019 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ЕТ А.- С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
3.10.2019 13:00, ЗАЛА 1
51 АНД No 211/2019 БАБХ Р.К.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
7.10.2019 13:15, ЗАЛА 3
52 НОХД No 205/2019 Тежка или средна телесна повреда, причинена по непредпазливост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Г.Г.Г. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
7.10.2019 13:30, ЗАЛА 1
53 АНД No 247/2019 МВР А.Ш.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
7.10.2019 14:00, ЗАЛА 2
54 АНД No 248/2019 МВР А.Ш.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
7.10.2019 14:40, ЗАЛА 2
55 Гражданско дело No 29/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Р.Е.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
8.10.2019 10:00, ЗАЛА 2
56 Гражданско дело No 453/2019 Искове по КЗ Г.Р.Р. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: "ЖИВОТ И ЗДРАВЕ",
М.И.Й.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
8.10.2019 10:30, ЗАЛА 2
57 Гражданско дело No 401/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД В.А.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
8.10.2019 11:00, ЗАЛА 1
58 Гражданско дело No 802/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР. КАРНОБАТ КВ. ВЪЗРАЖДАНЕ БЛ. 5 ВХОД 1 /А/ И.К.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
8.10.2019 11:00, ЗАЛА 2
59 Гражданско дело No 337/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С. И. Г. ООД С.П.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
8.10.2019 11:30, ЗАЛА 2
60 Гражданско дело No 501/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС В.Т.А. ЗПК УСПЕХ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
8.10.2019 11:30, ЗАЛА 1
61 Гражданско дело No 226/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР Г.Г.Г. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
8.10.2019 11:45, ЗАЛА 2
62 Гражданско дело No 575/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Р.Д.К. ЗПК НИВА С.СЪРНЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
8.10.2019 11:45, ЗАЛА 1
63 Гражданско дело No 315/2019 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Д.Х.Х. И.Б.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
8.10.2019 13:00, ЗАЛА 1
64 Гражданско дело No 1609/2017 Делба РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ГРАД СЛИВЕН ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ АНДРОМЕДА - ГИНЧО КОРАЛСКИ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
8.10.2019 13:30, ЗАЛА 1
65 ЧНД No 230/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
А.Р.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
8.10.2019 13:30, ЗАЛА 2
66 НОХД No 204/2019 Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Л.И. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
9.10.2019 10:30, ЗАЛА 1
67 АНД No 243/2019 МВР Е.П.Б. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
9.10.2019 10:30, ЗАЛА 3
68 Гражданско дело No 735/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.И.Ж. А.Д.С.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ "-КАРНОБАТ
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
9.10.2019 10:50, ЗАЛА 3
69 Гражданско дело No 842/2018 Облигационни искове от/срещу владелец Ж.Г.Г. М.Е.П. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
9.10.2019 11:55, ЗАЛА 3
70 АНД No 220/2019 БАБХ В.Л.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
9.10.2019 14:00, ЗАЛА 2
71 Гражданско дело No 551/2019 Облигационни искове от/срещу владелец ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД   Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
10.10.2019 10:00, ЗАЛА 2
72 Гражданско дело No 799/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Й.Т.Й. ЗПК НИВА С.СЪРНЕВО Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
10.10.2019 10:30, ЗАЛА 2
73 АНД No 149/2019 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР. СОФИЯ ТД ЮЖНА МОРСКА Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
10.10.2019 10:30, ЗАЛА 3
74 Гражданско дело No 523/2018 Искове за недействителност на правни сделки Б.М.М. В.Л.Л. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
10.10.2019 10:50, ЗАЛА 3
75 Гражданско дело No 796/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.А.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
10.10.2019 11:00, ЗАЛА 2
76 Гражданско дело No 608/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НЮ ПРОГРЕС КОНСУЛТ ЕООД ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
10.10.2019 11:10, ЗАЛА 3
77 Гражданско дело No 794/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Х.А.Х. ЗПК НИВА С.СЪРНЕВО Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
10.10.2019 11:30, ЗАЛА 2
78 Гражданско дело No 1416/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ П.Д.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
10.10.2019 12:00, ЗАЛА 2
79 Гражданско дело No 164/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД,
М.В.Д.
Н.К.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
10.10.2019 13:30, ЗАЛА 2
80 Гражданско дело No 1467/2018 Делба ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ М.С.Д.,
Д.Д.Д.,
М.Д.Ч.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
10.10.2019 13:45, ЗАЛА 2
81 АНД No 194/2019 МВР А.М.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
10.10.2019 14:00, ЗАЛА 2
82 Гражданско дело No 936/2019 Искове за развод и недействителност на брака Т.Ю.Д. С.И.Д.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ
Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
14.10.2019 10:00, ЗАЛА 2
83 АНД No 245/2019 Други административни от наказателен характер дела С.И.Р. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГРАД СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
14.10.2019 10:00, ЗАЛА 2
84 АНД No 244/2019 Други административни от наказателен характер дела П.К.П. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГРАД СОФИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
14.10.2019 10:30, ЗАЛА 2
85 Гражданско дело No 889/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ Р.С.С. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
14.10.2019 13:30, ЗАЛА 3
86 Гражданско дело No 601/2019 Делба Г.Б.Ч. Ц.Д.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
15.10.2019 10:00, ЗАЛА 2
87 ЧГД No 587/2019 Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД Г.С.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
15.10.2019 10:30, ЗАЛА 2
88 Гражданско дело No 412/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С. И. Г. ООД М.С.Ж. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
15.10.2019 10:45, ЗАЛА 1
89 Гражданско дело No 314/2019 Делба П.С.Т.,
С.Ю.Х.
П.Г.Д.,
Н.Й.Б.,
Р.Й.Д.,
С.Й.Д.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
15.10.2019 11:00, ЗАЛА 1
90 ЧГД No 756/2019 Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД В.Т.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
15.10.2019 14:00, ЗАЛА 1
91 Гражданско дело No 644/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРЕШ КРЕДИТ ЕООД А.М.Г.,
В.Р.А.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
15.10.2019 14:30, ЗАЛА 1
92 Гражданско дело No 869/2013 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.К.Ж.Х.,
Г.К.П.,
Ж.В.А.,
Т.С.А.,
В.П.А.,
Ч.П.А.
С.М.Т.,
Т.М.В.,
Д.М.В.,
М.В.К.,
Г.Ж.Т.,
А.В.Н.,
С.Ж.С.,
К.Ж.Ж.,
А.Г.Т.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
16.10.2019 10:30, ЗАЛА 3
93 Гражданско дело No 502/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Н.Р.Р. ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
16.10.2019 10:50, ЗАЛА 3
94 Гражданско дело No 1103/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.Д.Ж.,
Т.Г.Ж.
Д.Н.С.,
С.Г.С.,
Н.Д.С.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
16.10.2019 11:10, ЗАЛА 3
95 Гражданско дело No 424/2017 Делба Г.А.М. М.Х.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
16.10.2019 11:30, ЗАЛА 3
96 Гражданско дело No 1454/2018 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Х.П.Б. ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ-СЕЯЛКА Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
16.10.2019 11:50, ЗАЛА 3
97 АНД No 235/2019 ДИТ ВИАТЕКС 66 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
16.10.2019 13:30, ЗАЛА 2
98 Гражданско дело No 218/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.П.,
Т.И.И.,
Р.И.И.,
Т.К.И.,
К.И.И.,
Т.И.И.,
Р.М.И.
ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
17.10.2019 10:30, ЗАЛА 3
99 Гражданско дело No 656/2017 Делба Н.И.Х.,
М.М.Й.,
П.Б.З.,
М.Д.З.,
Д.К.И.,
П.М.М.,
Д.И.И.,
М.Т.И.,
З.Д.Н.
ДИЛЕС 2000 ЕООД,
К.И.Д.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
17.10.2019 10:50, ЗАЛА 3