РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ - насрочени дела

Районен съд - Карнобат
Справка за насрочени дела
за периода от 4.11.2019г. до 22.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 АНД No 273/2019 МВР Н.А.Г. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
4.11.2019 10:30, ЗАЛА 2
2 Гражданско дело No 483/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД И.Б.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
6.11.2019 10:30, ЗАЛА 3
3 ЧНД No 250/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Д.И.Г. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
6.11.2019 10:30, ЗАЛА 1
4 НОХД No 295/2019 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
А.К.К. Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
6.11.2019 10:30, ЗАЛА 2
5 Гражданско дело No 1044/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД А.Я.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
6.11.2019 10:50, ЗАЛА 3
6 Гражданско дело No 914/2019 Искове за развод и недействителност на брака Г.Н.Х. Н.Х.Х.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ
Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
6.11.2019 11:00, ЗАЛА 1
7 Гражданско дело No 1129/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД М.Т.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
6.11.2019 11:10, ЗАЛА 3
8 Гражданско дело No 1091/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.И.С. В.Н.Д.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " ГР.КАРНОБАТ,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. БЯЛА СЛАТИНА
Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
6.11.2019 11:20, ЗАЛА 1
9 Гражданско дело No 738/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.В.Н. Ю.Р.Н.,
Я.Г.Н.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
6.11.2019 11:30, ЗАЛА 3
10 АНД No 174/2019 МВР П.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГР. КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
6.11.2019 11:50, ЗАЛА 3
11 АНД No 149/2019 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР. СОФИЯ ТД ЮЖНА МОРСКА Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
6.11.2019 11:55, ЗАЛА 3
12 АНД No 235/2019 ДИТ ВИАТЕКС 66 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
6.11.2019 14:00, ЗАЛА 2
13 Гражданско дело No 294/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД С.Х.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
7.11.2019 13:00, ЗАЛА 2
14 Гражданско дело No 794/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Х.А.Х. ЗПК НИВА С.СЪРНЕВО Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
7.11.2019 13:00, ЗАЛА 2
15 Гражданско дело No 799/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Й.Т.Й. ЗПК НИВА С.СЪРНЕВО Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
7.11.2019 13:30, ЗАЛА 2
16 Гражданско дело No 601/2019 Делба Г.Б.Ч. Ц.Д.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
7.11.2019 13:45, ЗАЛА 2
17 Гражданско дело No 796/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.А.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
7.11.2019 14:00, ЗАЛА 2
18 Гражданско дело No 164/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД,
М.В.Д.
Н.К.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
7.11.2019 14:30, ЗАЛА 2
19 ЧНД No 279/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
С.А.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
8.11.2019 14:30, ЗАЛА 3
20 АНД No 274/2019 МВР И.Е.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
11.11.2019 10:00, ЗАЛА 2
21 АНД No 284/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Ю.Н.М. Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
11.11.2019 11:00, ЗАЛА 2
22 НОХД No 134/2019 Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
К.В.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
12.11.2019 10:00, ЗАЛА 2
23 Гражданско дело No 314/2019 Делба П.С.Т.,
С.Ю.Х.
П.Г.Д.,
Н.Й.Б.,
Р.Й.Д.,
С.Й.Д.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
12.11.2019 10:30, ЗАЛА 1
24 ЧНД No 230/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
А.Р.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
12.11.2019 11:00, ЗАЛА 2
25 Гражданско дело No 453/2019 Искове по КЗ Г.Р.Р. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: "ЖИВОТ И ЗДРАВЕ",
М.И.Й.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
12.11.2019 13:30, ЗАЛА 2
26 Гражданско дело No 833/2019 Искове по СК - издръжка, изменение К.Н.З. Б.Б.З.,
Е.К.П.,
Н.К.З.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
12.11.2019 13:30, ЗАЛА 1
27 Гражданско дело No 1416/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ П.Д.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
12.11.2019 14:00, ЗАЛА 2
28 АНД No 194/2019 МВР А.М.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
12.11.2019 15:00, ЗАЛА 2
29 АНД No 270/2019 ИААА А.А.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ -АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ОО"КД-ДАИ" Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
13.11.2019 10:30, ЗАЛА 1
30 Гражданско дело No 842/2018 Облигационни искове от/срещу владелец Ж.Г.Г. М.Е.П. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
13.11.2019 10:50, ЗАЛА 3
31 Гражданско дело No 869/2013 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.К.Ж.Х.,
Г.К.П.,
Ж.В.А.,
Т.С.А.,
В.П.А.,
Ч.П.А.
С.М.Т.,
Т.М.В.,
Д.М.В.,
М.В.К.,
Г.Ж.Т.,
А.В.Н.,
С.Ж.С.,
К.Ж.Ж.,
А.Г.Т.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
13.11.2019 11:10, ЗАЛА 3
32 Гражданско дело No 1140/2017 Делба В.А.А.,
И.А.А.
К.Д.Д.,
Р.Д.Д.,
Т.И.Д.,
Т.И.Д.,
Н.П.К.,
Д.С.К.,
Н.С.К.,
К.Д.К.,
С.И.М.,
К.И.С.,
И.Г.Ц.,
В.Г.Ц.,
З.К.К.,
Н.П.К.,
Х.Ц.И.,
И.К.К.,
С.Д.Т.,
С.Т.П.,
С.Д.К.,
Т.М.К.,
Р.М.К.,
Р.Х.А.,
М.Д.А.,
Т.К.А.,
Д.И.К.,
П.В.Ц.,
С.В.Ц.,
К.В.Ц.,
Й.Р.А.К.,
А.Д.Д.,
С.Д.К.,
М.Д.Б.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
14.11.2019 10:30, ЗАЛА 1
33 Гражданско дело No 1441/2018 Делба П.В.М. Г.Б.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
14.11.2019 10:30, ЗАЛА 3
34 Гражданско дело No 1038/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.И.Д. Р.Д.Р. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
14.11.2019 10:50, ЗАЛА 3
35 Гражданско дело No 439/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.М.М. Н.К.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
14.11.2019 11:10, ЗАЛА 3
36 Гражданско дело No 523/2018 Искове за недействителност на правни сделки Б.М.М. В.Л.Л. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
14.11.2019 11:50, ЗАЛА 3
37 Гражданско дело No 998/2019 Искове по КЗ ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
14.11.2019 11:50, ЗАЛА 3
38 Гражданско дело No 745/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Г.Я. Т.К.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
14.11.2019 11:55, ЗАЛА 3
39 Гражданско дело No 200/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗПК "ЛЕВ ИНС"АД АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
14.11.2019 13:00, ЗАЛА 2
40 Гражданско дело No 747/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Ж.Д.Ж. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
15.11.2019 11:00, ЗАЛА 1
41 АНД No 269/2019 ИААА А.А.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ -АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ОО"КД-ДАИ" Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
18.11.2019 10:00, ЗАЛА 2
42 АНД No 285/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Р.К.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
18.11.2019 13:00, ЗАЛА 1
43 Гражданско дело No 875/2019 Искове за развод и недействителност на брака С.Р.Д. Ф.М.Д. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
18.11.2019 13:30, ЗАЛА 3
44 ЧНД No 297/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
М.М.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
18.11.2019 13:30, ЗАЛА 1
45 НОХД No 181/2019 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ С.К.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
19.11.2019 10:30, ЗАЛА 1
46 Гражданско дело No 447/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.К.А. Д.П.Р.,
Т.П.И.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
19.11.2019 11:00, ЗАЛА 2
47 АНД No 193/2019 МВР С.Б.С. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
19.11.2019 11:15, ЗАЛА 2
48 Гражданско дело No 332/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.М.М. И.С.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
19.11.2019 11:30, ЗАЛА 2
49 Гражданско дело No 942/2018 Делба Я.Ж.Б.,
Г.Ж.Б.
М.А.К.,
Р.И.С.,
А.И.Р.,
С.Г.Я.,
С.К.С.,
Р.С.С.,
Д.С.С.,
Р.Ж.М.,
И.Ж.Т.,
С.К.Н.,
Д.Г.Д.,
М.Д.М.,
М.Д.П.,
Е.Д.П.,
И.Д.И.,
М.Д.И.,
К.И.Т.,
М.И.П.,
Д.Г.И.,
М.И.И.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
19.11.2019 12:00, ЗАЛА 2
50 Гражданско дело No 780/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.П.Ч.,
С.А.А.
С.А.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ "-КАРНОБАТ,
П.П.Ч.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
19.11.2019 13:30, ЗАЛА 2
51 НЧХД No 251/2019 Лека телесна повреда Й.А.А. Р.П.Я. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
19.11.2019 13:30, ЗАЛА 1
52 Гражданско дело No 502/2019 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Н.Р.Р. ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.11.2019 10:30, ЗАЛА 3
53 Гражданско дело No 990/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Р.М.С.,
Х.М.С.
М.А.С.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ "-КАРНОБАТ
Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
20.11.2019 10:30, ЗАЛА 1
54 Гражданско дело No 424/2017 Делба Г.А.М. М.Х.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
20.11.2019 10:50, ЗАЛА 3
55 НОХД No 289/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
С.А.Д. Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
20.11.2019 14:00, ЗАЛА 2
56 АНД No 267/2019 МВР А.М.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
20.11.2019 14:30, ЗАЛА 2
57 Гражданско дело No 218/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.П.,
Т.И.И.,
Р.И.И.,
Т.К.И.,
К.И.И.,
Т.И.И.,
Р.М.И.
ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.11.2019 10:30, ЗАЛА 3
58 Гражданско дело No 411/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗК ЛЕВ ИНС АД С.П.П. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.11.2019 10:50, ЗАЛА 3
59 Гражданско дело No 656/2017 Делба Н.И.Х.,
М.М.Й.,
П.Б.З.,
М.Д.З.,
Д.К.И.,
П.М.М.,
Д.И.И.,
М.Т.И.,
З.Д.Н.
ДИЛЕС 2000 ЕООД,
К.И.Д.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.11.2019 11:10, ЗАЛА 3
60 Гражданско дело No 320/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ Е.М.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
21.11.2019 11:30, ЗАЛА 3