График на дежурства

 

05.08.2019-11.08.2019

съдия: Г.Добрев
етаж: 2; зала: II

12.08.2019-18.08.2019

съдия: Г.Добрев
етаж: 2; зала: II

19.08.2019-25.08.2019

съдия: М.Иванова
етаж: 2; зала: ІI

26.08.2019-01.09.2019

съдия: Д.Маринов
етаж: 1; зала: ІІІ