График на дежурства

 

02.10.2017-08.10.2017

съдия: Д.Маринов
етаж: 1; зала: III

09.10.2017-15.10.2017

съдия: Д.Маринов
етаж: 1; зала: III

16.10.2017-22.10.2017

съдия: М.Иванова
етаж: 2; зала: ІI

23.10.2017-29.10.2017

съдия: Т.Станчева-Иванова
етаж: 2; зала: І

30.10.2017-05.11.2017

съдия: М.Иванова
етаж: 2; зала: ІI