График на дежурства

 

04.06.2018-10.06.2018

съдия: Т.Станчева-Иванова
етаж: 2; зала: І

11.06.2018-17.06.2018

съдия: М.Иванова
етаж: 2; зала: ІI

18.06.2018-24.06.2018

съдия: Д.Маринов
етаж: 1; зала: III

25.06.2018-01.07.2018

съдия: М.Иванова
етаж: 2; зала: ІI