График на дежурства

 

03.09.2018-09.09.2018

съдия: Т.Станчева-Иванова
етаж: 2; зала: І

10.09.2018-16.09.2018

съдия: М.Иванова
етаж: 2; зала: ІI

17.09.2018-23.09.2018

съдия: Д.Маринов
етаж: 1; зала: III

24.09.2018-30.09.2018

съдия: Д.Маринов
етаж: 1; зала: III