График на дежурства

 

04.12.2017-10.12.2017

съдия: Т.Станчева-Иванова
етаж: 2; зала: І

11.12.2017-22.12.2017

съдия: М.Иванова
етаж: 2; зала: ІI

23.12.2017-01.01.2018

съдия: Д.Маринов
етаж: 1; зала: III